• Järnbruk vid Lill-Björkens in- respektive utlopp.
    (Public Domain-märke (PDM))

Svartå bruk (Bruk)

Järnbruk vid Lill-Björkens in- respektive utlopp.

31 objects

Share to