• Lastfartyget ms Hamnö ägdes av Mariehamns Rederi Ab (Firma Gustaf Erikson) 1968 - 1985.
    (Alla rättigheter reserverade)

Hamnö (1968 OGUB)

Lastfartyget ms Hamnö ägdes av Mariehamns Rederi Ab (Firma Gustaf Erikson) 1968 - 1985.

Share to