• FÄDERNESLANDET
    (Erkännande, dela lika (CC BY-SA))

FÄDERNESLANDET

4 objects

Fartygsmodell

Däcksbalk

Galjonsbild

Ritning

Linjeskepp av KRONPRINS GUSTAV ADOLF-klass. Tackelritning, tusch på papper.

Share to