main article image

Korg!

Våren 2021 var det meningen att Trelleborgs museum skulle visa utställningen Äntligen korg, men så blev det inte pga av rådande coronarestriktioner. Däremot valde vi att göra en digital utställning istället under våren 2021 Korg! **

Korg!

Den digitala utställningen Korg! består av filmer och föreläsningar, blogginlägg och föremål som kan beskådas digitalt. På Digitalmuseum finns en utställning med de allra flesta av museets korgar att beskåda. Så klicka in här och bläddra runt bland alla dessa korgar! digitaltmuseum.se/021109683970/korg

Välkommen på digital utställning! www.youtube.com/watch?v=pD-bcZdv05M

korgenlyfter.se/ kan man läsa mer om korgprojektet och vad en korg är:

”Korgen har följt människan i många tusen år och finns på de flesta platser på jorden. I korgen möts material, teknik, form och funktion. Teknikerna är likartade runt om i världen men materialen har oftast varit lokala. Än i dag använder vi korgar i många olika situationer. Vi har cykelkorgar, tvättkorgar, svampkorgar och inte minst varukorgar som finns både i matbutiken och på våra virtuella handelsplatser. I Sverige har vi en rik och varierad korgtradition, något det finns många exempel på i våra museisamlingar. Däremot blir det allt färre slöjdare som behärskar tekniken att tillverka korgar. Samtidigt har det blivit allt svårare att hitta fullgott material för vissa korgtyper beroende på förändringar i skogsbruket. Korgar har många klimatfördelar. De tillverkas oftast i naturmaterial vilket gör att de kan komposteras och återföras till kretsloppet igen. Därför är de ett bra alternativ till plast- och textilkassar. Vi vill visa vilken rik korgproduktion Sverige har haft och att det finns viktig kunskap kvar att ta vara på. En förhoppning är att fler ska bli inspirerade av att använda och tillverka korgar. Älskade korg – Bundet, flätat och vridet, är en vandringsutställning, framtagen våren 2020 i ett samarbete mellan Sörmlands museum, Östergötlands läns hemslöjdsförening och Skånes Hemslöjdsförbund.”

Och kolla även in de filmer som gjorts i projektet här korgenlyfter.se/filmer/

Filmer om korg som producerats av Trelleborgs museum, hittar ni på vår Youtubekanal eller direkt via länkarna här:

www.youtube.com/watch?v=dD9gDjouyP0

www.youtube.com/watch?v=RKyHERXpZHA

www.youtube.com/watch?v=jBd9PhC8bhA

www.youtube.com/watch?v=qgsbMRJWdLs

www.youtube.com/watch?v=qDqvKbMDAAg

www.youtube.com/watch?v=nvFR2EgD0PA

www.youtube.com/watch?v=pD-bcZdv05M

Den fysiska utställningen flyttas till våren 2023 – välkomna att se den på Trelleborgs museum då. Vi kommer då, att förutom vandringsutställningen, även visa massor av korgar från våra samlingar!

Åsa Bill/Trelleborgs Museum
Åsa Bill/Trelleborgs Museum
Åsa Bill/Trelleborgs Museum
Åsa Bill/Trelleborgs Museum
Åsa Bill/Trelleborgs Museum
Åsa Bill/Trelleborgs Museum
Åsa Bill/Trelleborgs Museum
Åsa Bill/Trelleborgs Museum
Åsa Bill/Trelleborgs Museum
Åsa Bill/Trelleborgs Museum
Åsa Bill/Trelleborgs Museum
Åsa Bill/Trelleborgs Museum
Åsa Bill/Trelleborgs Museum
Åsa Bill/Trelleborgs Museum
Åsa Bill/Trelleborgs Museum

Share to