Skattfynd i Vänersborg

I Vänersborg gjordes ett märkligt fynd i en jordkällare.

Vid Båberg i Vänersborg ligger ett litet torp som heter Solliden. Torpet uppfördes på 1840-talet och är en timrad enkelstuga. Själva boningshuset är ett rum med förstuga och en liten kammare, totalt 30 kvadratmeter. Takhöjden är endast 170 cm.

Torpet Solliden. I bakgrunden ser man jordkällaren där fyndet gjordes. Anna Panser

Till själva boningshuset ingår en ladugård och en jordkällare. Ladugården är liten och har bås för endast en ko. Jodkällaren är uppmurad av natursten och har tvåkubigt tegel.

Torpet har hela tiden bebotts av samma släkt fram till 1979. Den sista ägaren hette då Gustav Severin Johansson och när han avled 1979 skänktes torpet till dåvarande Älvsborgs länsmuseum.

Jordkällaren i vars tak man hittade skatten. Ylva Kjerstadius

År 1991 gjorde man ett mräkligt fynd. Torpets jodkällare skulle renoveras och under källarens tak fann personal från länsmuseet och hembygdsföreningen två gravt rostade plåtaskar i sågspånet. Med spänd förväntan öppnade man askarna. De visade sig innehålla en mängd sedlar, både svenska sedlar och USA-dollar. Sedlarna vilka hade tryckår från och med 1952 fram till och med 1972.

Sedlarna hade gömts av Gustav Severin Johansson, den tidigare ägaren av torpet. Enligt en granne gömde Gustav pengarna under källartaket av rädsla för att tjuvar skulle finna sedlarna om han placerade dem i huset.

Skatten som bestod av sedlar som låg i de två rostiga plåtlådorna. Ann-Charlott Öberg

Länsmuseet tog kontakt med efterlevande släktingar i Sverige och USA och man beslöt att lösa in sedelfyndet och föra det till samlingarna som ett slutet fynd. Anledningen till detta var att det är mycket ovanligt att fynd av detta slag förblir sammanhållna och dokumenterade.

Torpet är länets bäst bevarade torpmiljöer från 1800-talets första hälft och är sedan 1985 byggnadsminne. Det gör det till Sveriges första torp som blev byggnadsminneförklarad. Verksamheten på torpet drivs idag av Vassända Naglums hembygdsförening.

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Share to