main article image
Lindkvist, Oliver / Marinmuseum Attribution (CC BY)

Konstruktionsmodeller

Modeller är kärnan i Marinmuseums samlingar. Det är med dem som samlingarna tog sin början och de rymmer så mycket mer än vad man kan tro vid första anblick. Det är inte sällan man måste repetera för besökare att många av våra modeller är samtida med det som de föreställer. De är oftast inte gjorda efteråt för att visa hur något såg ut, utan istället en viktig del i konstruerandet, i planeringen, i utvecklingen eller kunskapsöverföringen kring skeppen eller byggnaderna. De utgör ett otroligt spännande och komplext källmaterial. Inte minst gäller detta de fartygsmodeller som vi kallar för konstruktionsmodeller.

Mönster- och modellsalsbyggnaden på Örlogsvarvet i Karlskrona. I det övre utstickande partiet låg modellsalen där skeppsmodellerna förvarades. Klintefors, Erling / Marinmuseum Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)
Ritning över Mönster- och modellsalsbyggnaden. Chapman, Fredrik Henrik af / Sjöhistoriska museet Public domain mark (CC pdm)

Flottans modellkammare

Marinmuseum har sitt ursprung i de modellkammare som skapades under mitten av 1700-talet. En skeppsmodellkammare och en artillerimodellkammare. Modellkammrarna fungerade som ett slags arkiv där modellerna bevarades för framtiden. Modellerna hade tidigare funnits i enskilda konstruktörers ägo men nu såg man fördelarna med att samla dem som en kunskapsbank i statens ägo. Förutom tanken om ett kunskapsnav fanns syften som att kunna manifestera och visa det bestånd av skepp och andra konstruktioner som fanns men också ett sätt att pedagogiskt användas för undervisning.

Modeller under 1700-talet

För att förstå dessa modellers funktion och plats måste man komma ihåg att tredimensionalitet under 1700-talet hade en mycket större roll än idag. Det var så man spred kunskap och skapade förståelse. Modeller ansågs vara överlägsna ritningar eller bilder för att både bära kunskap och förmedla den. Det är i detta ljus vi måste se framväxten av modellkammare.

Modell föreställande skeppet Enigheten, sjösatt 1696. Lindkvist, Oliver / Marinmuseum Attribution (CC BY)

Konstruktionsmodellerna

Modellerna som fanns i modellkammaren kan delas in i olika typer. En del var praktmodeller eller demonstrationsmodeller för att visa skeppens utformning och andra är pedagogiska modeller som använts för att undervisa och lära ut hur skeppen fungerade. En intressant grupp modeller är dock de som kallas konstruktionsmodeller eller arbetsmodeller. Dessa modeller var ett led i konstruerandet av skeppen. Genom dem testades olika konstruktioner, ibland till och med i vatten i stora så kallade släptankar.

Stor del av modellerna kommer antingen från skeppsbyggarfamiljen Sheldon eller från skeppsbyggmästare Fredrik Henrik af Chapman. Både Gilbert Sheldon och Fredrik Henrik av Chapman använde sig av släptankar för att testa sina konstruktioner i vatten. Modellerna från Sheldon är mycket enkla i sin utformning, de visar på fartygets linjer och form. En del modeller är också tätade vilket tyder på att de använts just i vatten.

Fregatten Jarramas

Ett intressant exempel på en konstruktionsmodell är den föreställande fregatten Jarramas. Fartyget byggdes under Gilbert Sheldons ledning i Karlskrona och sjösattes 1759. Modellen har troligen tillverkats efter en spantruta och varit del av planeringen av fartygets byggnad. Tätning i modellens skrov tyder på att den använts vid så kallade deplacementsförsök i vatten.

Modellen ingick i Sheldonsamlingen som köptes in till modellkammaren 1801.

Konstruktionsmodell av fregatten Jarramas. Billemyr, Mattias / Marinmuseum Attribution (CC BY)
Modellens skrov är på insidan tätad med tjock färg samt har uttag mellan gavlarna, troligen för barlasttyngder. Billemyr, Mattias / Marinmuseum Attribution (CC BY)
Schematiskt uppbyggd galjon. Billemyr, Mattias / Marinmuseum Attribution (CC BY)
Billemyr, Mattias / Marinmuseum Attribution (CC BY)

Avskalade modeller

Konstruktionsmodellerna var tänkta att användas i produktionen av skeppen och för vetenskapliga studier. De var arbetsmodeller för skeppsbyggaren att använda som ett led i produktionsarbetet. De äldsta konstruktionsmodellerna i världen är från slutet av 1600-talet och gemensamt har de att vara avskalade i sin utformning. Eftersom modellerna var en del i skeppsbyggnadsprocessen måste vi vara försiktiga med att se dem som exakta avbildningar av skeppen. De kan vara förslag som sedan inte fullföljdes.

Modell av lastdragaren Solen, sjösatt 1760. Lindkvist, Oliver / Marinmuseum Attribution (CC BY)

Ett unikt källmaterial

På grund av modellernas enklare utförande har de oftast hamnat i bakgrunden mot de dekorativa praktmodellerna. Men de är en mycket intressant föremålsgrupp som kan låra oss mycket om tidens skeppsbyggeri, om olika arbetsprocesser på varvet, om teknikutveckling, innovationsprocesser med mera. Här finns mycket kvar att utforska.

Källor och vidare läsning

Fredrik Henrik af Chapman: myt och verklighet. Linderoth, Andreas (red). 2020: Karlskrona, Marinmuseums årsbok.

Modellkammaren 250 år: ett marinmuseums födelse. Having, Emma (red). 2002: Karlskrona, Abrahamson.

Text: Lina Mårtensson, intendent Marinmuseum.

Share to