Gosedjur
Gosedjur

Hunden med det röda sidenbandet – från minne till kulturarv

Föremål, fotografier och dokument samlas i en utställning som berättar hur de kan gå från att vara minne till att bli kulturarv.

I utställningen hittar vi bland annat skor, broderade dukar, mjukdjur och fotografier från de som anlände under och efter Förintelsen. Man skulle kunna hävda att allt i samlingen relaterar till Förintelsen på ett eller annat sätt. Den är en del av den judiska identiteten, vare sig man är överlevande själv eller bär detta trauma inom familjen. Förintelsen drabbade alla judar, bortom tid och rum. Samlingen existerar delvis som ett försök att återskapa den judiska civilisationen som låg i spillror efter Förintelsen.

Sverige drabbades inte av Förintelsen på samma sätt som övriga Europa. Inga svenska judar deporterades till getton eller koncentrationsläger. Istället var Sverige det enda land där den judiska befolkningen fördubblades efteråt. Många togs hit för vård och blev kvar. De byggde upp sina liv på nytt här, och på det sättet kommer Förintelsen och det judiska livet för alltid att vara intimt sammanlänkade i Sveriges historia.

Från minne till kulturarv

Sko

Var vi än står i historien påverkar Förintelsen oss. Det finns ett tydligt före och efter kring ett så monumentalt och omvälvande skeende. Förintelsen påverkar hur vi förstår både nuet, framtiden och det förflutna.

Judiska museet är i sig en konsekvens av denna mänskliga katastrof. Samlingen uppstod i ett försök att bevara den judiska civilisationen som låg i spillror. Föremål, berättelser och arkiv lämnades till Judiska museet. Den lilla svarta hunden med det röda sidenbandet berättar i all sin enkelhet om olika perspektiv på Förintelsen, och hur vi tolkar dem idag.

Nu pågår den första statliga insamlingen av föremål från Förintelsen. Det bidrar och nyanserar förståelsen av Förintelsen, och kompletterar de många föremål som samlats in här under många år. Förintelsen definierar judisk historia och kulturarvet, och föremålen i sina montrar bär på viktiga berättelser om den judiska kultur som försvann.

Efteråt

Kuddvar

Judiska museet har samlat in föremål som speglar den kulturella, religiösa och sociala återuppbyggnaden av judiskt liv efter Förintelsen. Samlingen vittnar om de överlevandes ankomst, villkor och integration i Sverige. Hur man försökte upprätthålla en gemenskap och samtidigt anpassa sig till det främmande, svenska samhället. Spåren av detta “efteråt” syns i museets samling i broderade kuddvar, dockor och patientjournaler.
Initialt var Sverige tänkt som ett transitland. De överlevande räknades som ”repatriandi” och förväntades efter inledande vård och behandling på flyktingförläggningar och beredskapssjukhus återvända till sina hemländer. Vissa reste vidare. Andra valde att stanna. Sveriges judiska befolkning fördubblades.

Under efterkrigstiden vidgades och vitaliserades det judiska livet i Sverige. Behovet av judisk kunskap och identitetsbildning syns i nya institutioner som judiska Hillelskolan, i tidskrifter och jiddischteater.

Att rädda ett kulturarv

Torahkrona

Judiska museer har sedan de etablerades sett som sin uppgift att samla in och förvalta det förlorade europeiska judiska kulturarvet. Så även här. Flera av föremålen saknar ägarhistoria, men togs om hand och ställdes ut för att visa det som gått förlorat. I Judiska museets samling finns många föremål deponerade av privata samlare som velat rädda ett förstört och nästan helt utplånat kulturarv.

En del av Judiska museets föremål samlades in redan i slutet av 1800-talet av Nordiska museet. De köptes framför allt in i Tyskland. Även dessa måste förstås i ljuset av Förintelsen. Efter kriget, när allt raserats, fick föremålen en ny betydelse och ansågs bära vittne till den judiska kulturens storhet och långa existens. Man trodde länge att det var den enda tyska samlingen som fortfarande var intakt och den fick en framträdande plats i Stockholms judiska församlings samlingssal.

Israels bildande 1948 fick stor betydelse för världens judar. För första gången på 2000 år levde man nu i majoritet. Det finns många souvenirer och massproducerade judiska föremål från Israel i museets samling.

Share to