Ebbe Wahlbeck
Ebbe Wahlbeck Fotograf okänd/Bild Linköping Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)

Personerna bakom platserna - del 3. Ebbe Wahlbeck

Strax nedanför kyrkogården och T1-området ligger området Ebbepark, som nu expanderar med mängder av företag, bostäder och service. Men vad fanns på platsen innan och hur har den fått sitt nuvarande namn?

Om man ska förstå kopplingen till dagens namn måste vi gå tillbaka till år 1913. Det året flyttade företaget Wahlbecks fabriker till tomten som tidigare tillhört lantbruksfastigheten Johannesborg och då låg i utkanten av staden. Wahlbecks tillverkade bland annat rep och den avlånga västra delen av tomten var idealisk då den gav plats åt en 300 meter lång repslagarbana. Företaget drevs vid den här tiden av bröderna Gotthard och Ebbe Wahlbeck där Ebbe alltså givit området dess nuvarande namn

Ebbepark idag (2022) med den sågtandade Campushallen - en blinkning till den gamla repslagarhallen. Fotograf: Dan Malmsten/Linköpings stadsarkiv Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
Flygvy över det nya Wahlbecksområdet 1920. Fotograf okänd/Bild Linköping Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
Det nya kontoret, 1963 Fotograf: Arne Gustafsson/Östergötlands museum Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)

Ebbe Wahlbeck

Ebbe Wahlbeck Fotograf okänd/Bild Linköping Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)

Om man ska förstå kopplingen till dagens namn måste vi gå tillbaka till år 1913. Det året flyttade företaget Wahlbecks fabriker till tomten som tidigare tillhört lantbruksfastigheten Johannesborg och då låg i utkanten av staden. Wahlbecks tillverkade bland annat rep och den avlånga västra delen av tomten var idealisk då den gav plats åt en 300 meter lång repslagarbana. Företaget drevs vid den här tiden av bröderna Gotthard och Ebbe Wahlbeck där Ebbe alltså givit området dess nuvarande namn

Om Gotthard var den tekniskt drivne var Ebbe mannen med affärssinne och social framsynthet. Han var den som utvecklade företaget bort från den den alltmer tynande reptillverkningen. Via framställning av sadelgjord blev mattillverkning efterhand den helt dominerande delen av Wahlbecks fabriker. På 1960-talet var faktiskt Wahlbecks fabriker Sveriges ledande tillverkare av heltäckningmattor, men det var efter Ebbes tid i ledningen.

Repslagning utomhus Bild från Tekniska muséet Public domain mark (CC pdm)
Slagning av grovt tågvirke Fotograf okänd/Friluftsmuseet Gamla Linköping Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
Ebbe vid företagets mattillverkning år 1950 Fotograf: Sven Källberg/Östergötlands museeum Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
Wahlbecks branddamm användes också om pool. Fotograf okänd/Friluftsmuseet Gamla Linköping. Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)

Ebbe var alltså mycket framsynt som företagets personalansvarige. Åtgärder genomfördes främst tiden efter andra världskriget då Wahlbecks på många olika sätt medvetet främjade trivseln för sina anställda både under och efter arbetstid. Tydligast kunde detta märkas genom företagets hjälp till egna bostäder i bostadsbristens Linköping. Tillsammans med de anställda främjades friluftsliv, idrottsliv och kulturliv. Wahlbecks stöttade medvetet trivselbefrämjande åtgärder och innehade också flera lokaler som ställdes till personalens förfogande även på fritiden. De anställda skulle känna en samhörighet med företaget, de skulle vara "Wahlbeckare".

Ebbe Wahlbeck och Wahlbecks fabriker har nu alltså fått ett rättmätigt erkännande och en mindre stadsdel benämnd efter sig. I Ebbeparkområdet är mängder av gatunamn och byggnader namnsatta efter både verksamheter och viktiga personer. Här finns Repgränd och Sisalgatan liksom Kerstingatan (efter mamma Kristina, kallad Kerstin). Marianne Richters torg har namn efter företagets framstående mattdesigner med samma namn. Och så finns faktiskt Ebbegatan som går tvärsigenom Ebbepark.

Ebbepark år 2022. Fotograf: Dan Malmsten, Linköpings stadsarkiv Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
Ebbegatan en av flera nyanlagda gator i området med många historiska namn. Fotograf: Dan Malmsten, Linköpings stadsarkiv Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)

Skriv en komm

Tryck på länken. Glöm inte att nämna artikelns namn i din kommentar. stadsarkivet@linkoping.se

Share to