Elsa Brändström i sjuksköterskeuniform.
Elsa Brändström i sjuksköterskeuniform. Fotograf okänd/Wikipedia/File:Bundesarchiv Bild 183-R06836, Elsa Brandström.jpg Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)

Personerna bakom platserna - del 4. Elsa Brändström

På Vasavägen, strax intill Frimurarehotellet, ligger Elsa Brändströms skola. Sedan 2016 är det högstadieskola, men vad har platsen för historia och varför heter skolan förresten Elsa Brändströms skola?

Skolan består numera av flera fastigheter som uppförts och byggts om vid olika tillfällen. Ursprungligen färdigställdes, år 1883, den låga byggnaden mot Frimurarehotellet för de 180 flickor som gick på Elementarläroverket för flickor. Antalet elever steg och 1909 tillkom den del som ligger mot Vasavägen efter ritningar av Axel Brunskog. Elevantalet var då uppe i 260. Behovet av utrymme fortsatte att öka och på 1950-talet stod ytterligare en tillbyggnad färdig.
Elementarläroverket blev kommunal flickskola på 1930-talet och vanlig grundskola i mitten av 1960-talet, då för första gången med namnet Elsa Brändströms skola. Ett tiotal år senare tog den kommunala vuxenutbildningen över lokalerna och huserade där till 2010-talets början. Efter att vuxenutbildningen flyttat till nya lokaler på Birgittaskolan, diskuteras om bostäder istället skulle inrymmas på platsen. När behovet av en ny högstadieskola centralt kom i fokus, ändrades emellertid planerna och år 2015 stod en ny skola, med det gamla namnet Elsa Brändströms skola, klar att ta emot de första eleverna.

Elsa Brändströms skola 2022. Fotograf: Dan Malmsten/Linköpings stadsarkiv Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
1882 års ritning av skolan. Ritning från Byggnadsnämndens arkiv, Linköpings stadsarkiv Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
Gymnastikundervisning, troligen 1920-tal. Fotograf okänd/Linköpings stadsarkiv Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)

Elsa Brändström

Elsa Brändström i sjuksköterskeuniform. Fotograf okänd/Wikipedia/File:Bundesarchiv Bild 183-R06836, Elsa Brandström.jpg Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)

Vem var då Elsa Brändström som fått ge namn åt skolan? Hon föddes år 1888 i S:t Petersburg, Ryssland, men hamnade efter några år i Linköping genom att familjen flyttade hit med fadern, som just hade fått en hög tjänst vid Livgrenadjärregementet i staden. Elsa växte alltså upp i en välbärgad miljö och fick därigenom möjlighet att åren 1898 till 1906 utbilda sig vid just Elementarläroverket för flickor.

Elsas utgångsbetyg 1906. Fotograf: Dan Malmsten, Linköpings stadsarkiv Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)

1906 fick fadern en ministertjänst i Ryssland, men Elsa stannade själv kvar i Sverige och utbildade sig vidare till lärarinna i Stockholm. Först därefter återförenades hon med familjen i S:t Petersburg. När första världskriget bröt ut fylldes staden av skadade och Elsa började den karriär som skulle göra henne berömd. Hon utbildade sig till så kallad krigssjuksköterska. Hon hjälpte, till att börja med, sårade ryska soldater innan hon hittade fram till sitt verkliga kall; de helt bortglömda krigsfångarna. Från 1915 anställdes hon av Svenska Röda korset för att organisera hjälpverksamhet för tyska och österrikiska krigsfångar i Sibirien. Hennes outtröttliga insatser skaffade henne hjältestatus i Tyskland och Österrike och smeknamnet “Sibiriens ängel”.

Efter kriget gifte sig Elsa så småningom med den tyske professorn Robert Ulich och bosatte sig i Tyskland. Väl där fortsatte hon med att hjälpa de före detta fångarna tillbaka till en dräglig tillvaro. När Hitler tog över makten såg han i Elsa en strålande galjonsfigur och bjöd in henne för att diskutera samarbetet. Elsa svarade kort och gott “Nein” och emigrerade istället till USA med sin man. Även i USA engagerade sig Elsa i olika hjälpinsatser och år 1945 gjorde hon så en sista resa till Sverige. Märkt av sjukdom genomförde hon en bejublad föreläsningsturne i landet innan hon återvände till Amerika, där hon dog 1948. Hon ligger begravd på Norra begravningsplatsen i Solna.

Gator och monument

Elsa har mängder av gator och monument uppkallade efter sig i främst Tyskland och Österrike, men också i Sverige. Strax framför Elsa Brändströms skola, på Vasavägen, finns sedan 1993 en fin liten staty föreställande “Sibiriens ängel”. Elsa är faktiskt representerad på Linköpings karta på ytterligare ett ställe. Mellan Djurgårdsgatan och Barnhemsgatan finns en kort gata med namnet Elsa Brändströms gata. Detta namn fick den så sent som 1960. Den hade tidigare varit en förlängning av Drottninggatan, som nu fick en annan sträckning. Det har i sin tur betytt att gamla missionskyrkan på gatan, numera kulturhus, kallas Elsas Hus.

Statyn av "Sibiriens ängel" framför skolan på Vasavägen (2022). Fotograf: Dan Malmsten, Linköpings stadsarkiv Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
Elsas hus och Elsas café på Elsa Brändströms gata (2022) Fotograf: Dan Malmsten, Linköpings stadsarkiv Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
Elsa Brändströms skola (2022) Fotograf: Dan Malmsten, Linköpings stadsarkiv Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)

Skriv en kommentar

Tryck på länken. Glöm inte att nämna artikelns namn i din kommentar. stadsarkivet@linkoping.se

Share to