main article image
Grundell, Daniel Public domain mark (CC pdm)

Tygmästare Daniel Grundells laveringar

I Marinmuseums samlingar finns en grupp laveringar som är särskilt intressanta. De kommer från Daniel Grundell (1680-1716). Grundell var tygmästare vid Karlskrona örlogsvarv och skrev läroböcker kring artilleri som var rikt illustrerade med pedagogiska bilder.

Grundells liv

Daniel Grundell föddes 1680 och startade sin karriär i flottan i Stockholm där han blev konstapel 1696. Han reste sedan till England för att tjänstgöra i brittiska örlogsflottan och stannade kvar för att börja med en av hans senare specialområden nämligen fyrverkerier. Han återvände till Sverige och Karlskrona för att bli informationsofficer vid Artilleriskolan. Han avancerade i sin karriär och gifte sig med Catharina Emerentia Leijonfelt, dotter till tygmästaren Johan Wilhelm Leijonfelt.

I sitt arbete vid Artillerikontoret författade han olika böcker för undervisning och handledning i sjöartilleriet. 1712 blev Grundell artilleritygmästare, liksom sin svärfar. Som tygmästare ansvarade han för införskaffning och skötsel av skeppsartilleriet och artilleriet vid kustbefästningarna. Han hade hand om utrustningen men också om personalen vid Artillerikontoret, vilket bland annat innebar att tillse utbildning och föreslå kommenderingar. Grundell dog 1716 vid enbart 36 års ålder, men lämnade att arv av inblick i tidens artilleri genom sina skrifter och konstverk.

Laveringar om tillverkning och förflyttning av kanoner

Kanontillverkning, handgrepp och procedurer vid tillverkning av gjutformar och färdiggjutna kanonrör. Grundell, Daniel / Marinmuseum Public domain mark (CC pdm)
Kanongjutning. bland annat uppvägning av järntackor på våg, gjutning i stor kubisk ugn, färdiga kanoner avputsas och kanoner vägs i betsman. Grundell, Daniel / Marinmuseum Public domain mark (CC pdm)
Artilleri under transport, kanonen förs ned respektive upp för en backe. Grundell, Daniel / Marinmuseum Public domain mark (CC pdm)
Lyft av kanoner på lavett och de olika arbetsmoment som krävs för detta. Grundell , Daniel / Marinmuseum Public domain mark (CC pdm)
Kanoner under transport. Grundell, Daniel / Marinmuseum Public domain mark (CC pdm)

Laveringar om eldgivning

Artilleri under eldgivning. Övre kanonen betjänas av fyra man och två befäl. Kardusen förs i kanonen och en annan man är beredd med sättare. En man står med rymnål vid fänghålet, och en annan uttager något ur en låda på lavettens svans. På nedre bilden stoppas kulan i kanonen, en man bredvid med plunderskruv. Två man med stänger justerar riktningen på kanonen i sidled. Grundell, Daniel / Marinmuseum Public domain mark (CC pdm)
Detalj av laveringen ovan där olika redskap vid laddning av kanon kan noteras. Grundell, Daniel Public domain mark (CC pdm)
Mörsareladdtyg, 80-pundigt, av trä. Marinmuseum Attribution (CC BY)
Ställhult sv trä till 6-pund kanon. Abu Hachich, Samer / Marinmuseum Attribution (CC BY)
Handspak, beslagen, av trä. Beslagen av järn Klintefors, Erling / Marinmuseum Attribution (CC BY)
Kanonpyts eller ämbar av läder. Abu Hachich, Samer / Marinmuseum Attribution (CC BY)
Kultång av järn, med skaft av trä. Klintefors, Erling / Marinmuseum Attribution (CC BY)
Kulhand av järn, med skaft av trä. Marinmuseum Attribution (CC BY)
Förladdning av vass. Abu Hachich, Samer / Marinmuseum Attribution (CC BY)
Laddskyffel av koppar. Abu Hachich, Samer / Marinmuseum Attribution (CC BY)
Luntbalja med luntstakar. Klintefors, Erling / Marinmuseum Attribution (CC BY)
Fästningsartilleri under eldgivning. Överst: bastion med fyra kanoner under eldgivning, kanonservisen synes bestå av fyra man per kanon med beväpnad underofficer som befäl. Över kanonportarna finns risknippen. Löpgravar, där transport av ammunition (solida kulor) sker. Nederst: skjutning med mörsare, varvid ammunitionen är bomber. Risknippen i förråd, men inga på vallen. På båda bilder finns rikt utvecklat löpgravssystem. Grundell, Daniel / Marinmuseum Public domain mark (CC pdm)

Böcker i artilleri

Grundell stod bakom den första tryckta läroboken på svenska i artillerikunskap, tryckt 1705: Nödig underrättelse om artilleriet till lands och siös. Boken har i slutet flera bilder som visar olika moment i hanteringen av artilleri. Boken finns digitaliserad från Kungliga biblioteket här:

file:///C:/Users/lon/Downloads/NLS12A002790.pdf

Läroboken i artilleri från 1705. Mårtensson, Lina / SMTM Public domain mark (CC pdm)
Detalj ur läroboken. Mårtensson, Lina / SMTM Public domain mark (CC pdm)
Detalj ur läroboken. Mårtensson, Lina / SMTM Public domain mark (CC pdm)
Kruthorn av mässing. Marinmuseum Attribution (CC BY)
Kruthorn av horn med lock och propp av trä. Abu Hachich, Samer / Marinmuseum Attribution (CC BY)
Krutkoger, 3-pund. Märkt 1729. Kristensson, Karolina (SMM) / Sjöhistoriska museet Attribution (CC BY)
Artillerimåttstock med Carl XI:s krönta namnchiffer samt årtalet 1689. Märkt: Christopp Polhammar Dorpt. Abu Hachich, Samer / Marinmuseum Attribution (CC BY)

Utöver läroboken skrev han också en sammanfattning av ett verk som han kallade: En kort anledning till artilleriet, med bifogad utförligare beskrifning om arbetet der wid till siös, och dhe om skiepzbord öflige exercitierne med stycken (okänt år). Även denna finns digitaliserad av Kungliga biblioteket här:

file:///C:/Users/lon/Downloads/NLS23A133720.pdf

I Marinmuseums samlingar finns också en unik handskrift från Grundell som behandlar fyrverkeri (okänt år). De pyrotechnia juonda eller om lust fÿrverkerie.

Utöver de böcker som Grundell själv författat så finns en bok i Marinmuseums bibliotek som kommer från Artillerikontoret och tros ha inspirerat Grundell i framtagandet av sina egna skrifter: Den stora artillerikonsten av Casimir Simienowicz i tysk utgåva från 1676.

Handskrift av Grundell om fyrverkeri. Marinmuseums samlingar. Mårtensson, Lina / SMTM Public domain mark (CC pdm)
Tysk bok om artilleri som Grundell kan ha inspirerats av. Exemplaret kommer från Artillerikontoret, Örlogsvarvet Karlskrona. Marinmuseums bibliotek. Mårtensson, Lina / SMTM

Laveringar om fyrverkeri

Tillverkning och laddning av raketer. Laddaren har på bordet och i en hylla vid sin sida: våg, kaggar, tråg och burkliknande behållare. Arbetsritningar till stockarna med sektioner, skalor och verktyg. Grundell, Daniel / Marinmuseum Public domain mark (CC pdm)
Fyrverkeripjäser: ett stort antal, föreställande vapen, raketer, hjul osv. Grundell, Daniel / Marinmuseum Public domain mark (CC pdm)
Fyrverkeri och raketslagning. Bilder av olika raketer och verktyg samt tillverkning av hylsor och raketer. Grundell, Daniel / Marinmuseum Public domain mark (CC pdm)
Fyrverkeripersedlar. Grundell, Daniel / Marinmuseum Public domain mark (CC pdm)
Kruttillverkning och salpetersjuderi. En serie bilder med uppvägning av krutets tre ingredienser längst upp till höger, övriga bilder föreställer koknings- och destillationsprocesser, siktning, torkning m.m. Grundell, Daniel / Marinmuseum Public domain mark (CC pdm)

Laveringar av mörsare

Lavering föreställande två mörsare med rikt utsirad ornamentering och lyftöglor i form av delfiner. Grundell , Daniel / Marinmuseum Public domain mark (CC pdm)
Lavering föreställande mörsare och lavett med beslag. Grundell , Daniel / Marinmuseum Public domain mark (CC pdm)
Lavering föreställande mörsare i två profiler med block och lavett. Grundell , Daniel / Marinmuseum Public domain mark (CC pdm)
Lavering föreställande mörsare med ornamentering av forntidsdjur. Grundell , Daniel / Marinmuseum Public domain mark (CC pdm)
4-pundig kanon från 1679. MM 03474 Löfgren, Johan Attribution (CC BY)
Eldröret är märkt med riksvapnet från Karl XI:s tid. Löfgren, Johan Attribution (CC BY)
Lyftögla i form av delfiner såsom på Grundells lavering. Löfgren, Johan Attribution (CC BY)
Modell av eldrör av Reichenbachs modell, år 1708 - 1733. Grundell använde sig av modeller av artilleripjäser i sin undervisning och ett antal sådana överfördes sedan till Modellkammaren i Karlskrona. De finns troligen i Marinmuseums samling idag, dock inte identifierade. Lindkvist, Oliver / Marinmuseum Attribution (CC BY)

Litteratur och vidare läsning

Hammar, M 1967: "Svenskt sjöartilleri på 1700-talet från Grundell till af Chapman", I: Tidskrift i Sjöväsendet nr 5 1967. Kunglinga örlogsmannasällskapet.

Wesslén, Anders 2020: "Den anonyme läroboksförfattaren", artikel på DigitaltMuseum: [https://digitaltmuseum.se/021188701591/den-anonyme-laroboksforfattaren-daniel-grundell-d-1716]

Text: Lina Mårtensson

Order this image

Share to