Ägget i Upplands Väsby, 1997.
Ägget i Upplands Väsby, 1997. Ingvar Lundkvist Attribution (CC BY)

Flygbilder

När förra seklet var ungt började en av dåtidens flygpionjärer turnera runt i landet med sitt aeroplan. Albin Ahrenberg (1889-1968) landade på sjöisar och åkrar och erbjöd människor att få se sin hembygd från luften. Ahrenberg började också fotografera och sälja fotografier från sina luftfärder.

Ahrenbergs flyg och AB Flygtrafik

Ahrenbergs flyg började senare arbeta tillsammans med konstförlaget Aktiebolaget Flygtrafik, som drevs av Olof Liljekvist (1911-1992). Från mitten av 1920-talet fotograferades Sverige systematiskt från norr till söder. Byar, tätorter, jordbruks- och kustlandskap i landets samtliga socknar fotograferades, de flesta fotografierna togs från luften, men även en del markbilder producerades. Fotografierna trycktes som vykort och företaget körde runt i landet med bil och sålde färdiga kopior.

Till sist bar sig inte verksamheten och 1998 köpte länsmuseerna i Sverige gemensamt den stora samlingen på ca 84 000 fotografier som bestod av glasnegativ, bladfilm och påsiktskopior och som spänner från 1930- till 1980-tal.

Stockholms läns museums del av samlingen består av 2182 glasnegativ, bladfilmsnegativ och papperspåsikter. Bilderna är digitaliserade och går att söka i samlingarna.

Arenberg

Munsö kyrka Ahrenbergsflyg, 1935 Attribution (CC BY)
Bromma flygfält Ahrenbergsflyg, 1936 Attribution (CC BY)

Fler flygfotografier

I museets fotografisamlingar finns fler flygfotografier. På 1980-talet fotograferade Ingvar Lundkvist länet från luften. Ingvar Lundkvist var verksam som länsmuseets första anställda fotograf och fotografierna togs i samband med de kulturmiljöprogram som kommunerna tog fram.

Haninge kommun är väldokumenterad från luften genom Thorsten Nilssons flygfotografier. Thorsten Nilsson är flitig amatörflygare. Under senare delen av 1990-talet och 2000-talet flög han ett litet tvåsitsigt Cessna-plan kors och tvärs över kommunen och fotograferade. Samlingen består av 825 fotografier.

Share to