Under uppbyggnad av Täby Centrum användes Tibble gårds lada som magasin. Gammalt och nytt möts. Vattentornet i Ensta i bakgrunden.
Under uppbyggnad av Täby Centrum användes Tibble gårds lada som magasin. Gammalt och nytt möts. Vattentornet i Ensta i bakgrunden. okänd, Täby hembygdsföreing Attribution (CC BY)

Täby hembygdsförening

Täby Hembygdsförening har funnits sedan 1942 och har idag fem sektioner.

Fornminnessektionen, Släkt och Hembygdsforskning , Museisektionen, Slöjdgillet och Kulturbyggnadssektionen.

Bildarkivet och Dokumentarkivet är viktiga kompletterande funktioner. Bildsamlingen består av idag ca 2800 bilder från hela 1900-talet och visar Täbys utveckling från jordbruksbygd till modern kommun med blandad bebyggelse.

Större delen av Föremålsamlingen (ca 4300) från föreningens museum i Rönninge by samt båtsmanstorpet i Täby Kyrkby är också registrerade men saknar bilder och är under uppbyggnad.

Besök oss

https://www.tabyhembygdsforening.se/

Share to