Barkskeppet Ceylon av John G Berg 1944
Barkskeppet Ceylon av John G Berg 1944 Länsmuseet Gävleborg Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)

Skeppsporträtt

Ett skeppsporträtt, kaptenstavla eller fartygstavla som det också kallas, är precis som det låter, ett porträtt av ett skepp. Men skeppsporträtten är inte bara en bild av ett skepp vilket som helst, utan varje porträtt avbildar ett specifikt fartyg i minsta detalj. Traditionen med skeppsporträtt började redan under 1500-talet med det så kallade votivmåleriet. Ett votivskepp är antingen en målning eller en modell av ett skepp och kunde skänkas till kyrkan i gåva, som tack för att man överlevt strapatser ute till havs. Skeppsporträtten var som populärast under 1700 och 1800-talen. Varje kapten skulle ha en målning av sitt skepp i kaptenshytten. Det var en fråga om status och det var ofta kaptenen själv eller rederiet som beställde målningen. Det var mycket viktigt att detaljer skulle finnas med. Ju noggrannare utfört desto bättre. Det fick inte vara några fel i vare sig proportioner, färger eller detaljer.

Fartyget Superior målat på glas av P Weyts Länsmuseet Gävleborg Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)

De som målade skeppsporträtten var ofta sjömän som drygade ut kassan genom att måla. De flesta porträtt är gjorda i hamnar kring medelhavet, där skeppsmålarna gick runt och erbjöd sina tjänster till fartyg som kommit in i hamnen.

Skeppsmålarna var alltså sällan skolade konstnärer utan sjöfolk, som själva varit på sjön. De hade därför stor detaljkunskap om skepp men var ofta sämre på att måla naturtroget hav. Man kan ibland se på sättet att måla vågor vem som har målat, då många med tiden utvecklade en egen stil, sitt eget manér att måla på.

Från början gjordes skeppsporträtten ofta i tusch eller blyerts. Senare övergick man alltmer till akvarell och gouache som är den vanligaste tekniken. Skeppsporträtt i olja förekommer också. I flera av målningarna är fartygen målade från två håll. En större variant och en mindre där vi ser fartygets andra sida, ofta även med aktern synlig. Det kallas tvillingporträtt. Även trilligporträtt förekommer men är mindre vanligt. Syftet var att visa så många detaljer av fartyget som möjligt. Länsmuseet Gävleborgs äldsta skeppsmålning, skeppet Confidentia är målad 1797 av Andrea Cappana, förmodligen någonstans i Italien. Det är ett trillingporträtt där vi ser skeppet från tre olika håll.

Inte alla skeppsporträtt är signerade men några kända namn återkommer. Till exempel Honnoré Pelllegrin i Frankrike, Andrea Cappana i Italien och Petrus Weyts i Belgien. Skeppsmåleriet blev ibland en familjeverksamhet där flera medlemmar i familjen engagerades. Ett exempel är Petrus Weyts och hans familj i Antwerpen. De hade som specialitet att måla på glas. Fartyget målades då spegelvänt på glasets baksida så att den andra sidan blev ett skydd för den rättvända målningen.

Fartygen målades av medan de låg i hamn men bakgrunden målades ofta som öppet hav, gärna med klippor, vulkaner eller kända slott och borgar i bakgrunden. Danska Kronborgs slott, Dovers klippor i England och vulkanön Stromboli är ofta förekommande bakgrundsmotiv.

Fullriggaren Blixten från Gävle med vulkanön Stromboli i bakgrunden Länsmuseet Gävleborg Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)
Fullriggaren Confidetia av Andrea Cappana 1797 är Länsmuseet Gävleborgs äldsta skeppsporträtt Länsmuseet Gävleborg Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)
Fartyget Constance av Lars Petter Sjöström Länsmuseet Gävleborg Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)
Barkskeppet Ceylon, av John G Berg Länsmuseet Gävleborg Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)

I Sverige var John Gustaf Berg och Lars Petter Sjöström kända namn. Lars Petter Sjöström gick till sjöss redan vid sexton års ålder och studerade därefter till sjökapten. Han tog sin examen vid Malmö navigationsskola 1846. Några år senare anställdes han som bildhuggare och fartygsporträttör vid ett varv i London. På 1860-talet blev Sjöström hamnkapten, senare hamnfogde i Malmö fram till sin pension. Under denna period målade han de flesta av sina skeppsporträtt, totalt ca två tusen målningar. I Länsmuseet Gävleborgs samling finns flera fartygstavlor av både Lars Petter Sjöström och John Gustaf Berg.

John Gustaf Berg föddes i Gävle 1870 och var både sjöman och skeppsmålare. Oljemålningen av barkseppet Ceylon gjorde han så sent som 1944, på uppdrag av länsmuseets dåvarande chef Philibert Humbla. Den målades alltså för museets räkning och inte för att hänga i en kaptenshytt, vilket kan förklara varför den inte ser ut som ett traditionellt skeppsporträtt. På baksidan av målningen har John Gustaf Berg själv skrivit följande text:

"Skeppet Ceylon om 370 reg:ton var det sista av fartygen, som byggdes på det Rettigska varvet i Gävle. Fartyget löpte av stapeln pingstaftonen år 1888 samt riggades till bark. Befälhavare blev sjökapten Anders Broman, som från pojkåren arbetat sig upp i rederiets tjänst. Han förde Ceylon till 1897, då han lämnade sjön för alltid. De kvarvaradne fartygen Monarch, Chili, Orient samt Ceylon övergingo till ett konsortium med mäklarfirman P. J. Hägerstrand i Gävle som huvudredare. Efter kapten Broman fördes fartyget av en kapten A. P. Jansson frå Roslagen. Sedan såldes Ceylon till Bergkvara i Småland, och en mörk decembernatt 1908 sjönk fartyget i Öresund vid ön Hven efter kollision med Wilsonångaren Nova av Hull. Ceylons besättning räddades. Tavlan visar fartyget under en orkanartad stormby i Indiska Oceanen 1889, utförd ur minnet av undertecknad, som var med ombord som lättmatatros. Hon innehar sockerlast från ön Mauritius och är på resa till Melbourne i Australien. Fartyget ligger för följande fyra segel: förstång, undre förmärssegel, som blåser i trasor, svigtat undre stormärssegel, s.k. ty seglet är fastgjort till hälften på rån samt stormasten.

Gävle i februari 1944. Joh. Gust. Berg."

Fler av Länsmuseet Gävleborgs skeppsporträtt finns att se på Digitalt museum.

Order this image

Share to