Annons med intyg för Läkerol
Annons med intyg för Läkerol Länsmuseet Gävleborg Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)

Ahlgrens autografsamling

Hur Nobelpristagare och filmstjärnor bidrog till Läkerols popularitet

"När man är med i en revy kväll efter kväll, kan man naturligtvis inte alltid vara i högform. Men det är många indispositioner jag klarat med hjälp av LÄKEROL-tabletten. Den är sannerligen ovärderlig för oss vid scen och film. Sickan Carlsson".

Så skriver Sickan Carlsson om Läkerol 1938. Hon är bara en i raden av kända personer som skrivit intyg om tablettens förträfflighet. Det hela började vid en Nobelprisutdelning.

Fabrikör Adolf Ahlgren hade 1907 övertagit driften av F. Ahlgrens Kemisk-Tekniska fabrik i Gävle. Fabriken startades av hans bror Fredrik Ahlgren1885, men när Fredrik hastigt avled fick Adolf ta över.

Adolf Ahlgren var en innovativ och skicklig marknadsförare vars reklamstrategi lade grunden för företagets stora framgångar. Ahlgrens var i över hundra år ett familjeägt företag. Fabriken i Gävle fanns kvar, med olika ägare och under olika namn, fram till 2014. Då lades de sista delarna av fabriken i Gävle ned och tillverkningen av bland annat de kända varumärkena Läkerol och Ahlgrens bilar flyttades till andra platser.

Ahlgrens arkiv och föremålssamling förvaltas sedan 2005 av Länsmuseet Gävleborg. Där finns bland annat en intygs- och autografsamling där kända personer lämnat sitt omdöme om Läkerol.

Intyg för Läkerol, Sickan Carlsson 1938 Länsmuseet Gävleborg Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)
Intyg från Rabindranath Tagore Länsmuseet Gävleborg Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)

Några år efter sitt tillträde bestämde sig Adolf Ahlgren för att i marknadsföringssyfte låta kända personer kortfattat skriva ned vad de tyckte om företagets produkter. Eftersom det snart var dags för det årets Nobelprisutdelning tog han med sig Läkerolprodukter och reste till Stockholm. Iklädd sina finaste festkläder ställde han sig i foajén till Grand Hotel för att dela ut gratisprover till Nobelpristagarna. Samtidigt bad han dem att skriva ned några rader om vad de tyckte om produkten. Dessa intyg från kända personer användes sedan som reklam. Människor i Adolfs närhet trodde inte på idén och tyckte nog att han var lite galen. Men projektet lyckades. Pristagarna smakade, skrev och undertecknade. År efter år gjorde man på samma sätt. Samlingen av omdömen och autografer kom så småningom att utökas till kungligheter, skådespelare och sångare. Ärkebiskop Nathan Söderblom var en av intygsgivarna, liksom författaren Selma Lagerlöf .

Ahlgrens intygsreklam fortsatte ända in på 1940-talet. Kanalerna för att samla in omdömen utökades med tiden. Genom kontakter med redaktören för en av den tidens filmmagasin Filmbilden, Jules Berman, kom man till exempel i kontakt med flera av dåtidens filmstjärnor. Men det började som sagt med Nobelpristagarna. Ett av de äldsta omdömena kommer från 1913 års Nobelpristagare i litteratur, indiske Rabindranath Tagore. Eller rättare sagt från hans son, som var den som skrev intyget 1921, då både han och hans far befann sig i Sverige. Så här lyder intyget från Tagore:

"Rabindranath Tagore The famous Indian auter and Nobel-prize man. I am sorry your letter addressed to my father at the Grand Hotel Stockholm has not been acknowledged till now. It has been quite impossible to attend to any correspondence during our travels on the Continent, but now I beg to thank you for your letter and the samples of "Lakerol". My father has used them and finds them very efficacious for clearing the throat. He will be very pleased if you will send some tins for the boys of his institution to my address. P. O.S.N.Co. S.S. 5th July 1921."

Idén till Läkerol hade Adolf Ahlgren fått under en affärsresa till Tyskland, där han blev bjuden på en välsmakande tablett. Det blev kontrakt och Ahlgrens utvecklade sedan ett eget, hemligt recept. Ahlgrens Läkeroltabletter lanserades i flera länder och framgången växte. På 1920-talet hade man Läkerolförsäljare på flera platser ute i världen. Ibland reste även Adolf Ahlgren själv ut och marknadsförde företaget. Tabletten fick sitt namn efter en av företagets tidigare produkter, ett antiseptiskt medel med namnet Läkerol.

Ärkebiskop Nathan Söderbloms intyg från 1926 Länsmuseet Gävleborg Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)

Ärkebiskop Nathan Söderblom skrev så här 1926:

"Om Läkerol kallas för den ekumeniska, det är den universella, pastillen, så har väl detta sin grund närmast i att medlemmarna av Ekumeniska Mötet fingo göra bekantskap därmed. Min erfarenhet är att Läkerol verkligen är allmännyttig. Vid många tillfällen tillgriper man gärna Läkerol, särskilt då talorganen äro ansträngda eller angripna av förkylning. Uppsala den 14 augusti 1926. Nathan Söderblom

Ett intyg från 1945 är skrivet av Gabriela Mistral, som egentligen hette Lucila Godoy Alcayaga och som var den första från den spansktalande delen av Amerika som fått ett Nobelpris. Gabriela Mistral var poet och översattes till svenska av Hjalmar Gullberg. Hennes kanske mest kända verk i Gullbergs översättning är Sången om en son.

Flera av Nobelpristagarna i kemi har lämnat omdömen, en av dessa var den tyske Nobelpristagaren Carl Bosch 1931. Intygen från kända personer användes i annonser över hela världen. Adolf Ahlgren tog hjälp av sina utländska kontakter för att samla intyg.

Alla utom en ställde upp gratis. Den amerikanska skådespelerskan Grace Moore krävde 1936 trehundra dollar för att skriva ett intyg, vilket hon också fick. Grace Moore var för övrigt med på samma flygplan som prins Gustav Adolf, den blivande svenske kungen, då det störtade 1947.

En annons med intyg från sju Nobelpristagare Länsmuseet Gävleborg Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)
Dr C. Bosch, 1931 års Nobelpristagare i kemi Länsmuseet Gävleborg Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)
Björn Borg i Läkerolreklam Länsmuseet Gävleborg Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)

Intygen användes flitigt i reklamen, både som affischer och i tryckta böcker med intygen samlade. Att använda kända personer i marknadsföringen har fortsatt långt efter Adolf Ahlgrens tid. I samlingen finns bland annat några av våra kända sportprofiler representerade, som Björn Borg.

Uppslag ur intygsbok tryckt 1941 Länsmuseet Gävleborg Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)
Uppslag ur intygsbok från 1941 Länsmuseet Gävleborg Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)

Order this image

Share to