Tjänstemän och trädgårdsmästare kom ofta hem med överbliven frukt till sina nära och kära. Bilden är tagen cirka år 1925. Fotograf okänd.
Tjänstemän och trädgårdsmästare kom ofta hem med överbliven frukt till sina nära och kära. Bilden är tagen cirka år 1925. Fotograf okänd. Bild: Mölndals stadsmuseum

Yngeredsfors fruktträdgård var en av de största i Västsverige

Yngeredsfors fruktträdgård var med sina 4 000 fruktträd en av de största och bäst skötta i västra Sverige på sin tid. Drygt 100 år senare finns fortfarande några av träden kvar.

I början av 1900-talet köpte Yngeredsfors Kraft AB gården Forsåkers gård i Fässberg. Dit flyttades sedan bolagets huvudkontor. Ladugården byggdes om till huvudtransformatorstation. Gårdens stora boningshus byggdes om till kontor med tillhörande tjänstebostad. Yngeredsfors Kraft AB har varit med och bidragit mycket kring samhällets utveckling, genom att förse både industrier och privatpersoner med elektricitet.

Planterade 4 000 fruktträd

Packlåda av trä från Yngeredsfors fruktträdgård. Föremål från Mölndals stadsmuseums samlingar. Andersson, Patrik / Mölndals stadsmuseum Attribution (CC BY)

På de stora ägorna kring kraftstationen planterade Yngeredsfors Kraft AB under åren 1909–1910, 4 000 stycken fruktträd såsom äpplen, päron, plommon och krikon. Yngeredsfors fruktträdgård blev därmed en av de största och bäst skötta fruktträdgårdarna i västra Sverige. Frukten såldes vidare till grossister och återförsäljare.

Byggde arbetarbostäder

Ryet, som ligger på gränsen till fruktträdgården, delades under samma tidpunkt upp i ett 100-tal mindre tomter, där Yngeredsfors Kraft AB byggde arbetarbostäder. Bostäderna var främst till för sina anställda vid kraftverket och fruktträdgården. Tjänstemännen och trädgårdsmästarna kom därför ofta hem med överbliven frukt till sina nära och kära. Detta var mycket uppskattat! Det var nog även många barn och ungdomar som pallade frukt då och då. Det kan ses som ett gott tecken på att fruktträdgården gav Mölndalsborna många goda skördar genom åren som gick.

Träden fick sågas ner

Så här såg det ut i det som en gång var Yngeredsfors fruktträdgård, år 2015. Bild: Camilla Eliasson/Mölndals stadsmuseum

På 1960-talet fanns det dock inte många träd kvar, eftersom de tvingades att sågas ner ett efter ett på grund av ålderdom och sjukdom. Ändå kunde Mölndalsborna i början av 2000-talet fortfarande plocka äpplen och päron vid skördetid, då det inte fanns någon trädgårdsmästare som tog hand om fruktträdgården.

Än i dag, cirka 100 år senare, finns några av fruktträden kvar, även om platsen inte används för sitt ursprungliga syfte.

Flygfoto över pappersbruket Papyrus fabriksområde i Mölndal, 9 juni 1969. Till vänster om fabriksbyggnaderna (följ röken från skorstenen) syns Yngeredsfors fruktträdgård. Bild: Lennart Håwi
Flygfoto över pappersbruket Papyrus fabriksområde i Mölndal, 9 juni 1969. Här syns fruktträdgården till höger om fabriksbyggnaderna. Bild: Lennart Håwi Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)

Order this image

Share to