main article image

Arkeologiska och bebyggelsehistoriska rapporter

Länsmuseets uppdragsverksamhet har sedan slutet av 1980-talet producerat hundratals rapporter.

Rapporter

Du hittar länsmuseets alla arkeologiska rapporter här i Digitalt museum. Vi har jobbat både med inventeringar, förundersökningar och slutundersökningar.

Även länsmuseets arbete med det bebyggda kulturarvet resulterar i olika rapporter. I dessa redovisas resultaten av inventeringar, renoveringar eller förändringar som rör kulturhistoriskt värdefulla byggnader eller miljöer i länet.

Alla rapporter är fria att ladda ner.

Hör av dig om du inte hittar eller om rapporten inte finns i PDF-format.

Share to