Flottans paviljong på Stockholmsutställningen 1897

1897 anordnades Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm. I flottans paviljong visade svenska flottan upp sin historia och teknologiska framsteg.

Om Stockholmsutställningen

1897 hade kung Oscar II suttit 25 år på tronen och detta firades med en stor nationalromantisk uppvisning av svensk kultur, historia och inte minst teknologiska framgångar. Flera spektakulära byggnader uppfördes på västra Djurgården. Utställningen öppnade 15 maj och hade öppet i knappt fem månader.

Allmänna Konst- och Industriutställningen 1897 Fotograf okänd. Tekniska museet. PD

Flottans paviljong

Svenska flottans plats i utställningen var given och bestod av 800 kvadratmeter utställningsyta och 20 000 kvadratmeter vattenyta. I flottans paviljong kunde 48 fartygsmodeller beskådas, oljemålningar av sjödrabbningar, galjonsbilder, marina uniformer samt diverse artilleriobjekt. I vattnet utomhus visades pansarbåten Oden, flottans då tyngsta fartyg.

Skioptikonbild med motiv från Allmänna Konst- och Industriutställningen i Stockholm 1897. John Hertsberg. Tekniska museet. PD.

Föremålen

Föremålen som visades i utställningen kom från flottans modellkammare i Karlskrona, vilken utgör grunden till Marinmuseums samling. Många av föremålen som var med i utställningen blev kvar i Stockholm och kom att utgöra en grund till Sjöhistoriska museet i Stockholm som invigdes 1938.

Allmänna Konst- och Industriutställningen i Stockholm 1897. Flottans utställning. Fotograf okänd. Tekniska museet. PD.

Fartygsmodeller

Dominerande i utställningen var långa rader av praktfulla modeller över örlogsfartyg från olika tider. I utställningskatalogen berättas att en del modeller restaurerats inför utställningen. Det togs även fram modeller av de för tiden moderna örlogsfartygen.

Fartygsmodell Styrbjörn SMM. CC-BY-SA
Fartygsmodell Wasa SMM. CC-BY-SA
Fartygsmodell kanonjolle SMM. CC-BY-SA

Fartygsmodeller som fanns i utställningen

Artilleri och vapen

En del av utställningen bestod av föremål kring sjöartilleri och vapen. Det var riktiga kanoner och projektiler men även modeller av sådana.

Kanonmodell SMM. CC-BY-SA

Artillerimodeller i utställningen

Övrigt i utställningen

I utställningen fanns även målningar av stora sjöslag och framstående sjöofficerare, uniformer samt galjonsfigurer. I vattnet utanför utställningsbyggnaden låg en kanonjoll, en kungsslup, en torpedbåt och under del av utställningstiden även pansarbåten Oden och torpedkryssaren Örnen.

Text: Lina Mårtensson, intendent.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to