Julsmyckning på Kungsgatan i Stockholm

Julsmyckning vid Kungstornen på Kungsgatan i Stockholm med elektrisk belysning. Fotografiet ur våra samlingar är taget av fotograf John Hertzberg vid mitten av 1920-talet. Vid denna tid gick spårvagnslinjer här på Kungsgatan. Det högra tornet på bilden stod färdigt 1925 och var AB L.M. Ericssons huvudkontor vid denna tid. Högst upp i byggnaden låg restaurangen Pagod.

Bilder ur Tekniska museets samlingar

Share to