En armé marscherar på sin mage

Påståendet att en armé marscherar på sin mage brukar tillskrivas den franske kejsaren Napoleon Bonaparte. Citatet sätter fokus på hur viktig underhållstjänsten, det vill säga bland annat matlagning, är för en stridande styrka. För Napoleon, som i någon mening var den förste att bygga upp väldiga massarméer, var frågan naturligtvis av central betydelse. I det ryska fälttåget 1812 befann sig upp till 690 000 soldater på marsch mot Moskva, att föda dem kräver en noga planerad strategi för underhållsförbanden.

Konservburken

På 1800-talet utlystes i Frankrike en tävling om hur man skulle kunna lösa problemet med att förse armén med mat i fält. Priset var en smärre förmögenhet för tiden och på detta vis uppfanns så småningom konservburken.

Tidig konservburk i bleckplåt. Per-Åke Persson. Armémuseum. CC-BY
Guldburkar. Per-Åke Persson. Armémuseum. CC-BY

Kokvagnen

Idén med kokvagnar kom redan i början av 1800-talet men det dröjde fram till första världskriget innan de kom i bruk i större omfattning. Med kokvagnen kunde maten tillagas medan man marscherade och maten kunde vara klar direkt när man slog läger. De första modellerna drogs fram av hästar men senare på 1930-talet ersattes hästarna med bilar. Ännu senare blev de helt elektrifierade.

Kokvagn m/1916 Per-Åke Persson, Armémuseum. CC-BY
Kokvagn m/1916. Västerbottenmanövern. Carl Erik Suneson, Miliseum. PD
Kokvagn m/1916. Sergeant Nils Cedervall. Okänd fotograf, Miliseum. PD
Landstormens lägerkurs i Strängnäs 1931. Okänd fotograf, Armémuseum. PD
Landstormens lägerkurs i Strängnäs 1931. Okänd fotograf, Armémuseum. PD
Landstormsofficers- och kokvagnskurs i Strängnäs 1930. Okänd fotograf, Armémuseum. PD
Kokvagn m/1916. Okänd fotograf, Miliseum. PD
Kokvagn på militärövning i Karlskrona. Okänd fotograf, Marinmuseum. PD
Kokvagn Marinmuseum. CC-BY

Kokkärlet

Den personliga utrustningen för soldaterna ledde fram till kokkärlet. En genial uppfinning som dels kan användas som matkärl för färdiglagad mat från till exempel en kokvagn, men som också kan riggas med brännare för tillagning av egen mat om ingen tross finns att tillgå. Den kallas ofta för ”snuskburken”, varför kräver knappast någon förklaring.

Litteratur och vidare läsning

Mat för en hel armé 2012, Martin Skoog (red). Stockholm: Armémuseum.

Text: Johan Löfgren och Lina Mårtensson.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to