main article image

Distansutbildning

Distansutbildning med brevskola och rundradions hemvärnskvart. Hemvärnsmannen utbildades i Hemvärnets uppgifter och hantering av gevär Mauser-96. Utbildningen genomfördes med personal från kooperativa förbundets brevskola.

Hemvärnsstaben angav vad som skulle läras ut och utarbetade stommar till breven. Skolans lärare satte sedan form på texterna och försåg dem med lämpliga illustrationer. Kursen skulle komma att bestå av 6 st brev. Utbildningen kompletterades med studiecirklar på hemma plan. Närmare 90 000 hemvärnssoldater deltog i denna utbildningsform. Svarsbreven rättades av ett 20 tal beredskapsmän. De mest namnkunniga torde vara Gösta Knutsson och Sigge Furst. Den praktiska utbildningen kompletterades med en brevskola som blev mycket populär bland hemvärnsmännen. Med brevskolan följde även studiecirklar. Rundradion togs i anspråk för utbildningen. I särskilda hemvärnskvartar gick brevskolans personal igenom frågor av mer anmält intresse. Höjdpunkten i dessa hemvärnskvartar var stabschefens vid hemvärnsstaben, dåvarande majoren Ivar Göthbergs lektioner i exercis och stridsskjutning. Framför högtalarna i tusentals hem runt om i landet utfördes- med stor fara för armatur och möbler-rörelser och handgrepp på kommandon från Stockholm. Själv exercerade Göthberg framför ”sockerbiten” med en av honom själv egenhändigt tillverkad karbin.

I Mounionalausta, Pajala bodde och verkade en komminister tillika hemvärnssoldat. I lyssnande av hemvärnskvarten och övande av gevärsexercisen så rev han ned taklampan. Hustrun blev ledsen när husets inredning nedlades av denna exercis.

Major Göthbergs övningsmauser

Mj Göthberg egentillverkade övningsgevär. Remington ombyggd till 22 long. samma mekanism som Mauser-96.

Kerstin Reinholdsson
Brevskolans häfte nr 1. Kerstin Reinholdsson

Share to