V9144
V9144 Bergqvist, Lennart

En industrihistorisk bildskatt - Lennart Bergqvists fotografier från Karlskronavarvet

För några år sedan tog Marinmuseum emot en samling fotografier från Karlskronavarvet. De 250 000(!) bilderna är tagna av fotografen Lennart Bergqvist och visar verksamheten på varvet från andra världskrigets slut till en bit in på 2000-talet. Samlingen berättar därmed om hela perioden kalla kriget och även en tid efter Berlinmurens fall och östblockets upplösning. För museet är detta en ovärderlig bildskatt som nu blir tillgänglig för allmänheten steg för steg.

Lennart Bergqvists uppdrag på Karlskronavarvet var varierande och omfattande. Ibland har han fotograferat detaljer på fartyg, olika tekniska lösningar eller skador på skeppen som man har velat dokumentera. Andra gånger har han förevigat sjösättningar eller provturer. Den stora mängden negativ digitaliseras nu efterhand för att bli tillgängliga för alla som är intresserade. I den här artikeln vill vi lyfta fram ett antal av Lennart Bergqvists bilder för att genom dem berätta om Karlskronavarvets historia under andra halvan av 1900-talet. Fotografierna presenteras i ett antal teman.

Detaljerna

Flera av fotografierna visar detaljer. Bilderna är tagna vid nybyggnationer, livstidsförläningar eller vid byte av apparater ombord på fartygen. De är inte tänkta att ha konstnärliga kvalitéer, snarare ska de vara avbildande så att varvets personal kan se hur något har suttit eller arrangerats ombord. Vissa av bilderna har ändå blivit vackra att se på.

Interiör från ubåt typ Västergötland. Lennart Bergqvist. Marinmuseum/SMTM. Attribution (CC BY)
Lyft av motor på minröjningsfartyget HMS Koster. Lennart Bergqvist. Marinmuseum/SMTM. Attribution (CC BY)
Detalj till ubåtsperiskop. Lennart Bergqvist. Marinmuseum/SMTM. Attribution (CC BY)
Interiör från maskinrummet på torpedbåten HMS Piteå. Lennart Bergqvist. Marinmuseum/SMTM. Attribution (CC BY)
Interiör från sektion av ubåt typ Västergötland. Lennart Bergqvist. Marinmuseum/SMTM. Attribution (CC BY)
Inuti dykarklockan på ubåtsräddningsfartyg HMS Belos. Lennart Bergqvist. Marinmuseum/SMTM. Attribution (CC BY)
Mätning på ubåten HMS Nordkaparen. Lennart Bergqvist. Marinmuseum/SMTM. Attribution (CC BY)
Kugghjul till axel på minfartyget HMS Visborg. Lennart Bergqvist. Marinmuseum/SMTM. Attribution (CC BY)
Interiör på ubåten HMS Nordkaparen. Lennart Bergqvist. Marinmuseum/SMTM. Attribution (CC BY)

Skrovhallen

Skrovhallen är en stor byggnad på Karlskronavarvet där många fartyg har konstruerats. Byggnaden är så stor att ofta har flera fartyg byggts vid samma tillfälle därinne. Bilderna får en nästan sakral framtoning emellanåt, där skrovhallen framstår som en katedral.

Lyft av torpedbåt, med ny lyftplattform. Lennart Bergqvist. Marinmuseum/SMTM. Attribution (CC BY)
Till vänster två kustkorvetter, typ Göteborg under byggnad. Till höger minröjningsfartyget Koster, som är torrsatt för översynsarbete. Lennart Bergqvist. Marinmuseum/SMTM. Attribution (CC BY)
Tre torpedbåtar typ Norrköping under byggnation. Lennart Bergqvist. Marinmuseum/SMTM. Attribution (CC BY)
Ubåtssektion i skrovhallen. Lennart Bergqvist. Marinmuseum/SMTM. Attribution (CC BY)
Ubåtssektion typ Västergötland i skrovhallen. Lennart Bergqvist. Marinmuseum/SMTM. Attribution (CC BY)

Sjösättningar

Lennart Bergqvist har självklart varit på plats för att dokumentera de olika sjösättningarna som gjorts på Karlskronavarvet. Han har även vairt med och fotograferat middagarna efteråt. Dessa bilder har nog inte samma dokumentationsvärde för själva verksamheten på varvet, snarare har de varit minnen från lyckade projekt.

Ubåten HMS Illerns sjösättning. Lennart Bergqvist. Marinmuseum/SMTM. Attribution (CC BY)
Ubåten HMS Gripens sjösättning. Lennart Bergqvist. Marinmuseum/SMTM. Attribution (CC BY)
Sjösättning av minfartyget HMS Carlskrona. Lennart Bergqvist. Marinmuseum/SMTM. Attribution (CC BY)
Sjösättning av minfartyget HMS Carlskrona. Lennart Bergqvist. Marinmuseum/SMTM. Attribution (CC BY)
Sjösättning av jagaren Uppland. Lennart Bergqvist. Marinmuseum/SMTM. Attribution (CC BY)
Middag efter sjösättningen av ubåten HMS Delfinen. Lennart Bergqvist. Marinmuseum/SMTM. Attribution (CC BY)

Människorna på varvet

Bara en liten andel av fotografierna visar människor, men ibland har de lyckats komma med på bild. Det har varit antingen avsiktligt eller oavsiktligt, men genom bilderna får vi en inblick i hur det har varit att arbeta på Karlskronavarvet under 1900-talets andra hälft.

På 1980-talet ersattes ritborden av datorer. Lennart Bergqvist. Marinmuseum/SMTM. Attribution (CC BY)
Provning av styrpulpet tillverkad för minröjningsfartyget Landsort i elverkstaden 1986. Lennart Bergqvist. Marinmuseum/SMTM. Attribution (CC BY)
Arbetsledare på datorutbildning. Lennart Bergqvist. Marinmuseum/SMTM. Attribution (CC BY)
Interiör från ett kontor. Lennart Bergqvist. Marinmuseum/SMTM. Attribution (CC BY)
Målning av en fartygsstäv. Ett sisyfosarbete? Lennart Bergqvist. Marinmuseum/SMTM. Attribution (CC BY)
En "pillemausare" med den för tiden så typiska kepsen. Lennart Bergqvist. Marinmuseum/SMTM. Attribution (CC BY)
Inspektion av sprickor i en fartygskonstruktion. Lennart Bergqvist. Marinmuseum/SMTM. Attribution (CC BY)
På provtur med HMS Carlskrona. Lennart Bergqvist. Marinmuseum/SMTM. Attribution (CC BY)
Visning av nybygge 397 för varvets personal. Lennart Bergqvist. Marinmuseum/SMTM. Attribution (CC BY)

Share to