Interiör från en sjuksal på Kustsanatoriet Apelviken.
Interiör från en sjuksal på Kustsanatoriet Apelviken. Fotograf: Okänd

Kustsanatoriet Apelviken

Kring sekelskiftet 1900 utgjorde tuberkulosens olika skepnader en folksjukdom. Den vanligaste och mest omskrivna varianten var lungtuberkulosen, men i Varberg fanns doktor Johan Severin Almer och han kom att ägna sig främst åt körteltuberkulosen. Han grundade Kustsanatoriet Apelviken där otaliga barn och ungdomar kom att vårdas och i de flesta fall även botas från sjukdomen.

Upptakten till Kustsanatoriet Apelviken

Den bondgård i Apelviken där de första skrofulösa patienterna inkvarterades år 1902. Okänd/Hallands kulturhistoriska museum Public domain mark (CC pdm)

Vid 1900-talets början var tuberkulos (tbc) en folksjukdom och dödsorsak vid vart tionde dödsfall i Sverige. Det fanns många olika sorters tuberkulos då tuberkelbacillerna via blod eller lymfkärl kunde angripa vilket organ som helst. Ofta fick man smittan genom mjölk eftersom kor kunde angripas av juvertuberkulos. För barn och unga angreps ofta körtlar, såsom lymfkörtlarna, och därav kallades denna variant för körteltuberkulos eller skrofulos. Skrofulosens tuberkelbaciller var typiska för just nötkreaturstuberkulos. Ironiskt nog härstammar ordet "skrofulos" dock från grisarna: den sjukes svullna körtlar orsakade en tjock hals vilket ansågs ge ett grisliknande utseende - sus scrofa är latin för vildsvin. Förutom svullna, ofta varande, körtlar hörde även kronisk snuva, läppexem och ögonkatarr till symptomen.

För lungtuberkulossjuka byggdes sanatorier runtom i landet, men i Varberg intresserade sig läkaren Johan Severin Almer för barn och unga med körteltuberkulos. Almer föddes i Grimeton år 1861 och studerade till läkare i Uppsala, men återvände hem 1893 för att jobba som praktiserande läkare. Sommaren 1902 ägnade han åtta veckor åt att för egna medel vårda sex skrofulösa barn. Vården gavs i en bondgård i Apelviken som han hyrt för ändamålet. Maten lagades i Almers hem, Brunstedtska huset inne i Varberg, och fraktades ned till bondgården varje dag med häst och vagn. Stärkande diet ingick nämligen i behandlingen liksom sol- och salta bad, vila och motion. Jodhaltiga medikamenter, t ex fiskolja, användes också som botemedel. Apotekare Wåhlén i Varberg försåg Almers patienter med medicin gratis. 1903 utsågs J S Almer till stadsläkare och den sommaren vårdade han 10 sjuka barn på samma vis med gott resultat.

Två av Kustsanatoriets första patienter står i vattenbrynet och håller varandra i hand år 1902. Hallands kulturhistoriska museum Public domain mark (CC pdm)
Några barn och vuxna som krattar ihop tång i blåsten på stranden i Lilla Apelviken år 1903, högst troligt patienter och personal hos doktor Almer. Ranch, Carolina Mathilda / Hallands kulturhistoriska museum Public domain mark (CC pdm)

Första paviljongen uppförs

Läkare på Kustsanatoriet Apelviken framför en av sanatoriebyggnaderna. Från vänster: Lövberg, Johan Severin Almer och Sonesson. Okänd/Hallands kulturhistoriska museum Public domain mark (CC pdm)

1904 tog Almer steget att uppföra en liten träpaviljong i Lilla Apelviken för fortsatt vård av skrofulösa barn och ungdomar sommartid. Byggnaden, med sov- och matsal samt kök, rymde ca 20 patienter. Detta var startskottet för Kustsanatoriet Apelviken och samma år bildade han ”Föreningen för kustvård åt skrofulösa barn” som 1905 övertog anstalten. Verksamheten fick landstingsbidrag och successivt uppfördes allt fler byggnader. Staten blev den viktigaste ekonomiska garanten för utbyggnaden från 1909 och när kustsanatoriet 1910 godkändes som tuberkulossjukvårdsanstalt började staten även lämna ett årligt bidrag för vårdkostnaderna. När doktor Almer dog 1927 var det landets största sanatorium med rum för 574 patienter, varav merparten kom från Norrland där tbc:n var särskilt utbredd.

En bild från sjuksalen år 1905 i den första träpaviljongen. Solljuset var viktigt så byggnaden hade stora fönster, även i gaveln. En grupp patienter och personal står vid väggen. Okänd/Hallands kulturhistoriska museum Public domain mark (CC pdm)

Från vintern 1915-1916 började sanatoriet med helårsdrift. De långa vårdtiderna fordrade att man fick starta skolundervisning. Vården inriktades nu även mot sjuka i ben- och ledtuberkulos och även äldre patienter togs emot. Vid denna tid uppfördes det första stenhuset och de gamla träpaviljongerna ersattes allt eftersom framöver med stenbyggnader.

En grupp personer på trappan till en veranda på Kustsanatoriet Apelviken år 1907. Personal och troligen personer i styrelsen för "Föreningen för kustvård åt skrofulösa barn" som drev Kustsanatoriet. A... Ranch, Carolina Mathilda / Hallands kulturhistoriska museum Public domain mark (CC pdm)
Skolundervisning vid Kustsanatoriet Apelviken på 1930-talet där lärarinnan ritar näckrosor på svarta tavlan. Okänd, / Hallands kulturhistoriska museum Public domain mark (CC pdm)
En grupp äldre patienter från Kustsanatoriet Apelviken gymnastiserar på stranden i Lilla Apelviken. Ranch, Carolina Mathilda / Hallands kulturhistoriska museum Public domain mark (CC pdm)
Här har interiören i den första paviljongens sjuksal fått en ljusare inredning. Okänd/Hallands kulturhistoriska museum Public domain mark (CC pdm)
Stor klass i Kustsanatoriet Apelvikens skolsal med skolbänkar. Ranchs ateljé / Hallands kulturhistoriska museum Public domain mark (CC pdm)
Leksalen i en av de tidiga träpaviljongerna på sanatoriet, troligen under 1910-talet. Många tbc-sjuka barn i olika åldrar är tillsammans med en sjuksköterska i rummet. Till vänster sitter två småbarn i en gemensam gungstol. Okänd / Hallands kulturhistoriska museum Public domain mark (CC pdm)
Här sitter barnen i leksalen i grupper kring bord. Troligen 1920-tal. Okänd/Hallands kulturhistoriska museum Public domain mark (CC pdm)
Sköterskor vid ett undersökningsbord år 1912 på Kustsanatoriet Apelviken. Ranch, Carolina Mathilda

Sol och salta bad

Redan 1904 gjorde Varbergsfotografen Mathilda Ranch vykort av de badande små patienterna vid kustsanatoriet. Havsbad var fortfarande inte något utbrett bland allmänheten. Ranch, Carolina Mathilda / Hallands kulturhistoriska museum Public domain mark (CC pdm)

Tyskarna Hermann Brehmer och Peter Dettweiler utarbetade den klassiska sanatoriekuren, kallad dietisk-fysikalisk terapi, där vila, frisk luft och näringsriktig mat ingick, vilket ansågs öka den naturliga resistensen mot tuberkulos. Brehmer öppnade det första sanatoriet för tuberkulos i Polen 1859 och Dettweiler öppnade Tysklands första folksanatorium för samma sjukdom 1892. Niels Ryberg Finsen (1860-1904) från Färöarna fick 1903 nobelpris för sin upptäckt att hudtuberkulos kunde botas med ultravioletta ljusstrålar. Från halländska Veddige var en annan läkare, samtida med J S Almer, Ernst Vilhelm Lindahl (1864-1954) som studerat ben- och körteltuberkulos och funnit att solljus och havsluft kunde gynna tillfrisknandet. Lindahl tog initiativ till Kronprinsessan Victorias kustsanatorium för skrofulösa barn i Vejbystrand, Ängelholms kommun, där han var chef 1903–1935. Likt Almer började han sin verksamhet vid havet, i Skälderviken. Således var det viktigt att även patienterna på Kustsanatoriet Apelviken fick mycket UV-strålning genom solning, frisk luft och salta bad.

Barn från Kustsanatoriet som badar och sitter i ring på stranden kring en sköterska. Okänd/Hallands kulturhistoriska museum Public domain mark (CC pdm)
Här har personal och patienter samlats utomhus sommaren 1912. De minsta har burits ut med sängarna i det fria. I bakgrunden syns Lilla Apelvikens strand med badhytter och bodar. Ranch, Carolina Mathilda / Hallands kulturhistoriska museum Public domain mark (CC pdm)
1915 uppfördes det första stenhuset och dess baksida täcktes helt av glasade solbalkonger för patienterna. Ranch, Carolina Mathilda / Hallands kulturhistoriska museum Public domain mark (CC pdm)
Exteriör av solveranda på en av de äldre träpaviljongerna. Några barn hänger ut genom de öppna fönstren och några leker till vänster på utsidan. Okänd/Hallands kulturhistoriska museum Public domain mark (CC pdm)
Personal och patienter på en solveranda under 1930-talet. Okänd/Hallands kulturhistoriska museum Public domain mark (CC pdm)
En sköterska pysslar om flickorna som solar på sin solveranda. Okänd/Hallands kulturhistoriska museum Public domain mark (CC pdm)
"Finsenbestrålning" av patienter i ett behandlingsrum. Bestrålningen var en av behandlingsformerna och krävde skyddsskärmar över huvudet. Hallands kulturhistoriska museum Public domain mark (CC pdm)
En sköterska på solbalkongen hos de minsta barnen på Kustsanatoriet, där fönstren för tillfället är stängda. Okänd / Hallands kulturhistoriska museum Public domain mark (CC pdm)

Arkitekterna

"Maison d'Hanson" eller "Hansonska huset" som stod klart 1929. Likt sanatoriets gravkapell har även villan försetts med ett stort gavelfält som dekorerats, här över en stor indragen balkong. Sannolikt Robert Hanson/Hallands kulturhistoriska museum CC CC0

1927 avled först J S Almer i maj och sedan i december Kustsanatoriet Apelvikens arkitekt Rudolf Lange (f 1874). Han hade upprättat alla byggnadsritningar och varit kontrollant vid uppförandet av husen. Lange öppnade egen praktik som arkitekt i Göteborg 1907 och ritade flera epidemisjukhus och sanatorier. Han är också känd för Renströmska badet i Göteborg och Dalsjöfors station. Efter honom valdes arkitekt Gustaf Birch-Lindgren som gjorde sig känd som en "sjukhusarkitekt", främst känd för Kalmar lasarett från 1937. Han arbetade även inom Fångvårdsstyrelsen 1929-1961 och hade flera internationella uppdrag där han ritade sjukhus i såväl Kuwait som i Libanon och Etiopien med flera länder. Han lät sina byggnaders exteriörer harmoniera med sanatoriets befintliga husen, även om interiörerna var moderna.

Efter doktor Almer tillträdde 1928 Robert Hanson som sanatoriets nya överläkare. Hanson kunde 1929 flytta in i den då färdigställda överläkarvillan som Birch-Lindgren ritat och som kom att kallas ”Maison d’Hanson” eller Hansonska huset. Trots att Almer aldrig bodde där kom villan ändå av någon anledning senare att kallas ”Almers” hus. Nästa överläkare att flytta in blev Albert Ahlberg 1941 med frun Frida.

Interiörbild av salonger i överläkarvillan på Kustsanatoriet Apelviken från Albert Ahlbergs tid. Den främre salongen har diskret målade väggfält och dörröverstycket pryds av en grisaillemålning (olika grå nyanser) med ett solur. Okänd / Hallands kulturhistoriska museum Public domain mark (CC pdm)
Runt bordet i överläkarvillan sitter från höger överläkare Albert Ahlberg, landshövding Reimer Johansson, borgmästare Axel Lindskog och sanatoriets intendent Harald Liljenberg. Året är 1959 så troligen firar de Ahlbergs 60-årsdag. Okänd / Hallands kulturhistoriska museum Public domain mark (CC pdm)
Överläkarvillans södra fasad i vinterskrud. Okänd / Hallands kulturhistoriska museum Public domain mark (CC pdm)

Utvecklingen av Kustsanatoriets bebyggelse

1911 Vykort, de fem sammanlänkade sanatoriebyggnaderna längs Lilla Apelviken samt ett hus som ligger bakom dem i mitten. Ranch, Carolina Mathilda / Hallands kulturhistoriska museum Public domain mark (CC pdm)
1911 Vykort, vy mot norr av "ekonomibyggnad med vårdpaviljongerna 1 och 2". Ranch, Carolina Mathilda / Hallands kulturhistoriska museum Public domain mark (CC pdm)
1913 Vykort, från landsidan mot havet. Byggnaderna är nu vitmålade och ekonomibyggnaden har förbundits med en av paviljongerna. Ranch, Carolina Mathilda / Hallands kulturhistoriska museum CC CC0
1920 Vykort, från söder där det framgår att den förbundna gamla träpaviljongen ersatts med en ny tvåvåningsbyggnad med stenstomme och valmat mansardtak. På baksidan finns odlingsytor och en separat liggande staketomgärdad byggnad. Ranch, Carolina Mathilda / Hallands kulturhistoriska museum Public domain mark (CC pdm)
1916 tidigast. Vykort, sanatoriet sett från Lilla Apelviken där nu den höga skorstenenen tillkommit samt första vattentornet byggt 1916. Ranch, Carolina Mathilda / Hallands kulturhistoriska museum Public domain mark (CC pdm)
1923 Vykort, föregående vy sett från Lilla Apelviken där de friliggande paviljongerna åt öster syns tydligare liksom badhytter och strandbodar. Ranch, Carolina Mathilda / Hallands kulturhistoriska museum Public domain mark (CC pdm)
1923 Vykort, sanatorieområdet sett från berget i söder med vattentornet i förgrunden till vänster. Ranch, Carolina Mathilda / Hallands kulturhistoriska museum Public domain mark (CC pdm)
1927 Flygfoto från söder. Här framgår att en ny stor byggnad uppförts i norr på avstånd från de tidigare husen, men länkat med ett av dem. Foto visar nedtill att ekonomibyggnaden med den höga skorstenen, samt att de östra paviljongerna har solverandor. Ranch, Carolina Mathilda / Hallands kulturhistoriska museum Public domain mark (CC pdm)
1933 Flygfoto som doktor Robert Hanson beställde. I öster har de äldre byggnaderna ersatts eller byggts om till en stor tvåvåningsbyggnad, snett bakom den norra byggnaden i förgrunden. På berget i söder står sedan 1926 två sammanlänkade vattentorn. De kallas Albert och Frida. Björkström, Gustaf Henrik / Hallands kulturhistoriska museum Public domain mark (CC pdm)
1935 Flygfoto från söder. Bilden ger en klar överblick av området där samtliga vårdpaviljonger i väster har två våningar.Vattentornen står mitt i bild nedtill och till höger om dem ses överläkarvillan från 1929 ligga lite avskilt. Längst till höger ligger gravkapellet på begravningsplatsen som invigdes 1927. På kullen till vänster står två läkarbostäder uppförda på 1920-talet. Hallands kulturhistoriska museum Public domain mark (CC pdm)
1930-35 Vykort från norr där Kustsanatoriets läge i förhållande till järnvägen och Stora Apelviken framgår. AB Alga / Hallands kulturhistoriska museum Public domain mark (CC pdm)
1938 Flygfoto från öster där Subbe fyr ses längst ut på berget. Vid det här laget har ett parkområde med rundad konform färdigställts (se även föregående bild). Gräsmattan framför ett av husen i nordöst har en rund liten damm och kantas i söderslänten av rabatter, vari en trappa leder vidare upp till den raka, smala gång som skär igenom de äldre organiskt uppkomna vägar som korsar området. Gången leder fram till en cirkulär sittplats. I dess förlängning finns på andra sidan av den svängande vägen en flaggstång. AB Flygtrafik / Hallands kulturhistoriska museum Public domain mark (CC pdm)
1955 Flygfoto på låg höjd från sydväst över kärnområdet. En allé har planterats längs gångvägen till sittplatsen. AB Flygtrafik / Hallands kulturhistoriska museum Public domain mark (CC pdm)
1910-tal troligen. Interiör i en av sanatoriets äldre träpaviljonger; "Blå Hallen mellan kliniken och avd 6" enligt notering på fotots baksida. Okänd, / Hallands kulturhistoriska museum Public domain mark (CC pdm)
1910-tal troligen. Matbespisning i en av dess träpaviljonger. På väggen bakom kökspersonalen hänger en stor tavla med sommarmotiv till prydnad. Okänd, / Hallands kulturhistoriska museum Public domain mark (CC pdm)
1927 En av Kustsanatoriet Apelvikens byggnader ritad av arkitekt Rudolf Lange. Den står på kullen mellan de två läkarvillorna. Ranchs ateljé / Hallands kulturhistoriska museum Public domain mark (CC pdm)
1950-talet Vykort, vy från sittplatsen i parken mot sanatoriebyggnaderna via allén. Almquist & Cöster / Hallands kulturhistoriska museum Public domain mark (CC pdm)
1950-60-tal. Vy över parkområdet med fontändammen i förgrunden, den allékantade gången och flaggstången i fonden. Okänd, / Hallands kulturhistoriska museum Public domain mark (CC pdm)
1959 Ny matsal och nytt kök invigdes 1959. Okänd, / Hallands kulturhistoriska museum Public domain mark (CC pdm)
1930-1935 Fasaderna åt söder på de nordöstliga sanatoriebyggnaderna när byggnation pågår. Okänd/Hallands kulturhistoriska museum Public domain mark (CC pdm)
Efter 1935. Vintervy över Kustsanatoriets ekonomibyggnader sett mot Subbe fyr. Okänd, / Hallands kulturhistoriska museum Public domain mark (CC pdm)

Högtider och nöjen

Doktor Almer verkar ha varit noga med att hans patienter skulle ha det så bra som möjligt under sin tid på Kustsanatoriet Apelviken. Man firade jul och midsommar, gjorde lussetåg, spelade teater och Almer tog till och med hem små åsnor från Egypten till sanatoriebarnen att leka med. Två tama kråkor fanns också till patienternas förnöjelse under en period. Denna anda verkar av fotografier att döma även ha fortsatt över tid.

Patienter och sjuksystrar i julpyntad sjuksal år 1918 i en av träpaviljongerna. En rikt dekorerad och hög gran står i centrum, en lång bonad pryder väggarna och på bordet står en julbukett med tulpaner. Okänd / Hallands kulturhistoriska museum Public domain mark (CC pdm)
Barn med tre åsnor och kärra framför avdelning 3 på Kustsanatoriet under 1920-talet. Hallands kulturhistoriska museum Public domain mark (CC pdm)
Åsnor som doktor Almer tog med hem från Egypten till sanatoriet. En liten pojke står på vagnen och håller i tömmarna. Mannen som sitter på vagnen heter Helge Boström och troligen heter den andre Jalmarsson. Okänd/Hallands kulturhistoriska museum Public domain mark (CC pdm)
Midsommardans kring stången med patienter och personal under 1940-talet. Okänd, / Hallands kulturhistoriska museum Public domain mark (CC pdm)
Två tama kråkor som fanns vid Apelvikens Kustsanatorium. De sitter på en utsträckt arm. Okänd/Hallands kulturhistoriska museum Public domain mark (CC pdm)
"Stjärngossarna på Kustsanatoriet Apelviken 1943", enligt anteckning på fotots baksida. Okänd / Hallands kulturhistoriska museum Public domain mark (CC pdm)
En scen ur kabarén som gavs i november 1932 på sanatoriet. Okänd / Hallands kulturhistoriska museum Public domain mark (CC pdm)

De som aldrig kom hem

Gravkapellet på Kustsanatoriets begravningsplats som invigdes 1927. Bilden var publicerad i Hallands Nyheter 1944-04-29 i artikeln "Där soldoktorn vilar". Fotografiet är dock sannolikt taget redan vid... Hallands Nyheter/Hallands kulturhistoriska museum

De flesta som led av skrofulos botades och återvände hem. Staten betalade både resan till och från Apelviken. Dessvärre gällde inte detta om patienten avled och eftersom en liktransport, som fick ske på järnväg, var kostsam fick avlidna med fattiga anhöriga begravas här. Till en början gravsattes de på kyrkogården i Varberg, men doktor Almer tog 1924 initiativet till en begravningsplats inom Kustsanatoriets område. Kyrkogården är ca 4000 kvm, omgärdad av en stenmur och i mitten på östra långsidan står ett gravkapell i typisk 20-talsklassicism, dvs en stiliserad, antik stil med gavelfält på fyra kolonner och ett glest tandsnitt runtom takfoten Det finns också ett bårhus där svepning och bisättning skedde; ibland även obduceringar.

Doktor Almer med händerna i byxfickorna vid ett stort fönsterparti. Han sägs aldrig ha burit den vita doktorsrocken, utan föredrog kostym. Okänd / Hallands kulturhistoriska museum Public domain mark (CC pdm)

Märkligt nog kom Johan Severin Almers egen begravning den 25 augusti 1927 att bli den första gravsättningen på området. Han dog på sin 66-årsdag den 13 maj det året. En minnessten restes på platsen över Almer och hans verk. Utöver sin läkargärning var han bland annat även liberal politiker och som sådan riksdagsledamot i första kammaren för Hallands läns valkrets 1912-1919 och åren 1914-1926 var Almer VD för VarbergꟷÄtrans järnväg. Almer gifte sig aldrig men hade två döttrar: Daga och Alice (kallad Lizzie).

136 personer blev begravna på sanatoriets kyrkogård. De flesta var i åldrarna 10-29 år (83 personer). Den förste patienten som gravsattes här var 13-årige Gunnar Albin Olson från Värmland, fem dagar efter doktor Almer. Även om de anhöriga sällan kunde delta så hade man alltid en begravningsgudstjänst som familjen sedan fick ett referat ifrån. Psalmer, bibelord och präst redovisades och man bifogade ett fotografi på kistan och blomstergärden vid graven.

Vy över gravkapellet och gravstenarna en solig dag 1996. 1943-46 byttes vita träkors ut mot små stenplattor på varje grav. Persson, Arne/Hallands kulturhistoriska museum Attribution (CC BY)

Den siste som här lades till sista vilan var gårdskarlen Sven Andersson år 1954. Han hade arbetat i många år på Kustsanatoriet och ville därför få sin gravplats på dess kyrkogård. Tre flyktingar som kom hit under andra världskriget har också fått sina gravar här; en polack, en estländare och en finländare.Det var också under kriget som sanatoriet bytte ut de vita träkorsen som då stod vid varje grav mot små låga gravstenar. Där höggs namn, årtal och hemort in. Numera kallas området ”Barnens kyrkogård”.

Sanatoriet moderniseras och skiftar inriktning

Doktor Hanson till höger med kollegor i arbete med en patients ben. Okänd/ Hallands kulturhistoriska museum

Robert Hanson tillträdde 1928 som överläkare efter Almers död. Eftersom han var kirurg med just ben- och ledtuberkulos som specialitet gick man under hans period över till dessa behandlingar. Skrofulosepoken var därmed över på Kustsanatoriet Apelviken. Utbyggnaden fortsatte med bland annat en gips- och operationsavdelning 1933 och överlag moderniserades anläggningen. Hanson hade arbetat runt om i Europa och även i Stockholm, så han hade kännedom om den tidens senaste rön att förbättra Kustsanatoriet utifrån. Hanson var född 1887 i Dalarna och även han studerade till läkare i Uppsala och senare i Stockholm. Han gifte sig med Anna Pihlström.

En patient under behandling på Kustsanatoriet, gipsad runt bålen och hakan. Hakgipset hålls på plats med en anordning runt huvudet fäst i kedjor ovanför patienten. Okänd/Hallands kulturhistoriska museum CC CC0
En sköterska på gipsavdelningen talar i telefon med gipsrester på arm och hand. Okänd/Hallands kulturhistoriska museum CC CC0
Överläkare Robert Hanson i arbete med en gipsavgjutning. Okänd/Hallands kulturhistoriska museum CC CC0
Här arbetar gipstekniker David Larsson, "Gips-David", med en patient. Runtom står kollegor och en annan patient behandlas i bakgrunden. Okänd / Hallands kulturhistoriska museum Public domain mark (CC pdm)
Albert Ahlberg, överläkare på Kustsanatoriet Apelviken 1941-1966. Okänd / Hallands kulturhistoriska museum Public domain mark (CC pdm)

Robert Hanson dog 1940 och efterträddes av sanatoriets underläkare, doktor Albert Ahlberg som var ortoped. Han anställdes 1939 och blev först tillförordnad överläkare efter Hansons död och sedan överläkare från 1941 till sin pension 1966. Han författade även olika skrifter i ortopediska ämnen.

Eftersom alla nyfödda i Sverige började vaccineras mot tbc på 1930-talet, och bra mediciner senare kom, så avtog tbc-fallen allt mer efter andra världskriget. Istället drabbades många av polio så sanatoriet ställde därför om till behandling av den invaliditet som polio orsakar. Under 1950-60-talen utvecklades ortopedverksamheten vid Kustsanatoriet genom avtal om vårdplatser för ortopediska patienter med landstingen i Halland och övriga Sverige. Även långvårdspatienter togs emot. Så också under Ahlbergs tid uppfördes allt fler byggnader på området, vilket staten fortfarande bekostade.

Överläkare Albert Ahlberg talar vid invigningen 1959 av den nya köksbyggnaden. Till vänster sitter landshövdingen Reimer Johansson med armarna i kors. Okänd / Hallands kulturhistoriska museum Public domain mark (CC pdm)
Här är det överläkarens fru Frida Ahlberg som samtalar med landshövding vid invigningen. Som kuriosa kan nämnas att servisen är signerad av Stig Lindberg 1948 och heter "Medicinalväxter", men eftersom den användes på sjukhus kallas den även "Sjukhusservisen". Okänd, / Hallands kulturhistoriska museum Public domain mark (CC pdm)
Bandagemästare A O Andersson vid Kustsanatoriet Apelviken, porträtterad i Hallands Nyheter 1950. Han står vid ett par gipsavgjutningar i form av torsos. Hallands Nyheter / Hallands kulturhistoriska museum Public domain mark (CC pdm)
Styrelsesammanträde för Kustsanatoriet Apelviken. Ordförande landshövding Reimer Johansson i bildens mitt samtalar med Albert Ahlberg till höger. Okänd / Hallands kulturhistoriska museum Public domain mark (CC pdm)

Kungabesöket 1954

Här står Albert Ahlberg i "träningsbassängen", sannolikt den bassäng som omtalas i samband med kungabesöket. Okänd, / Hallands kulturhistoriska museum Public domain mark (CC pdm)

Den 21-23 juni 1954 företog kung Gustav VI Adolf en Eriksgata genom Halland. Efter ett besök på Monark på eftermiddagen första dagen var en kvart avsatt för besök på Kustsanatoriet Apelviken. Överläkare Albert Ahlgren tog emot majestätet och tidningen refererade följande den 22 juni: "Efter att ha gått runt och bl. a. hälsat på en liten poliopatient, som tillsammans med andra patienter hade slagit sig ned på gräsmattan framför huvudbyggnaden gick kungen in och besåg den nya poliobassängen. Denna förevisades av dr. Ahlberg och under fem minuter utspann sig ett samtal mellan kungen och dr. Ahlberg om de möjligheter till förbättrad poliovård som den nya bassängen erbjuder."

Kung Gustav VI Adolf, på Eriksgata genom Halland, välkomnas av sanatoriets bugande överläkare Albert Ahlberg. Bakom honom står intendent Harald Liljenberg och vid bilen syns Hallands landshövding Reimer Johansson. Okänd / Hallands kulturhistoriska museum Public domain mark (CC pdm)
Här studerar kungen (med ryggen åt kameran) ett helbensbandage. Till vänster står Reimer Johansson och till höger står Ahlberg. Okänd / Hallands kulturhistoriska museum Public domain mark (CC pdm)
Gustav VI Adolf hälsar på en rad kvinnliga patienter. Till vänster om kungen går Liljenberg och Ahlberg går skymd bredvid majestätet. Okänd / Hallands kulturhistoriska museum Public domain mark (CC pdm)
Kolorerat vykort med flygfoto över Kustsanatoriet Apelviken taget under 1950-talet. Okänd/Hallands kulturhistoriska museum

1967 tillträdde Henrik C:son Holmdahl som sanatoriechef, även han specialist inom ortopedin. 1969 ändrades namnet på anstalten till Apelvikens sjukhus för att bättre spegla verksamheten. 1970 ingick man ett avtal som gav Hallands läns landsting dispositionsrätt på 70 långvårdsplatser. Hallands läns ortopedavdelning fanns i Apelviken till 1976 då den i februari flyttades till det tre år gamla sjukhuset i Varberg. Landstinget övertog hela Apelvikens sjukhus 1977 där man dels sedan tidigare hade sin vårdyrkesskola, dels fortsatte bedriva långvård.

Efter många turer bildades fastighetsbolaget Varbergs Kurort AB av tre företag och 1989 köpte bolaget Apelvikens sjukhus av kommunen, som man utarbetade en ny stadsplan tillsammans med, och övertog den kommunala stiftelsen Varbergs kurort. En renovering med hänsyn till områdets kulturhistoriska värden pågick mellan 1989-1994 och 1993 fick Contekton Arkitekter Hallands museiförenings diplom för denna upprustning av Apelviksområdet. Här uppstod nu Varbergs Kurort & Kusthotell – ett konferens- och rehabiliteringscenter. Där huserade då omkring 30 företag och verksamheter, små som stora. 128 lägenheter, såsom gruppbostäder för äldre, tillkom dessutom. Inriktningen för området består och genom Kusthotellets spaanläggning knyts historien samman med Svartekällan i Apelviken, som i början av 1800-talet lade grunden för Varberg som kurort.

Fler foton och föremål finns på Digitalt Museum!

Klicka på första bilden så kommer du till hundratals fotografier från Kustsanatoriet Apelviken! Nedan visas dessutom några föremål med anknytning till sanatoriet. Klicka på en bild så får du veta mer om föremålet!

Litteratur

"Apelviken – från kustsanatorium till kurort." Börje Källgård, Alva Peterson, 2004. "Kyrkogården berättar: Minnesskrift om Apelvikens kyrkogård." Abraham Winka 1993. "Varbergs Kurort Apelviken", Kurortens samfällighetsförening, 1995. "Kustsanatoriet Apelvikens utveckling och avveckling", artikel av Birger Herner i Varbergs museums årsbok 1977, s 89-110. Nordisk familjebok, Uggleupplagan, 6 sid 252, Dettweiler Peter.

Share to