IV1244
IV1244 Okänd fotograf Public domain mark (CC pdm)

Mastkranen - en del av världsarvet

Innanför de murar som omgärdar örlogsvarvet i Karlskrona står en märkvärdig byggnad. Den syns från havet och ibland skymtar den förbi synfältet för den som promenerar på världsarvsstadens gator. Byggnaden utgörs av gult torn med ett vackert ärgat koppartak. Från tornet sträcker sig en arm mot himlen, beklätt med samma vackra tak som resten av byggnaden. Att byggnaden är en kran kanske är synligt för en del, men det är inte vilken kran som helst. Mastkranen på varvet i Karlskrona är en mäktig byggnad med internationell förebild och en spännande historia.

Jonas Lidströmer (1755 - 1808). Statens maritima och transporthistoriska museer. Public domain mark (CC pdm)

Den för tiden tekniskt avancerade kranen uppfördes 1803. Konstruktör av bygget var Jonas Lidströmer (1755-1808). Denne var en ingenjör som rekryterats till varvet i samband med att Fredrik Henrik af Chapman kom dit 1781. Lidströmer hade där konstruerat bland annat ett sinnrikt sliphus. Mastkranskonstruktionen hade internationell förebild. Den då cirka 50 år gamla Frederik Vs mastkran i Köpenhamn framstår till exempel som en intill förväxling lik föregångare till den som uppfördes i Karlskrona.

Fredrik Vs mastkran på Holmen i Köpenhamn. Uppförd 1748-1751. Mahlum/Wikimedia commons. Public domain.

Nya dockor kräver ny kran

Gamla mastkranen på Karlskronavarvet. Bilden tagen från sydväst. Okänd fotograf. Marinmuseum/Statens maritima och transporthistoriska museer. Public domain mark (CC pdm)

I början av 1800-talet uppstod så behovet av en mastkran vid den plats där ett stort antal dockor planerades att sprängas ut ur berggrunden. Mastkranen skulle, precis som namnet berättar, användas för att lyfta av de tunga masterna från de stora segelskeppen i samband med att de torrsattes i dockorna. För detta krävdes en riktigt hög kran. Masterna sträckte sig som lätt inses många meter från vattenytan. Kranen är därför hela 42 meter hög.

Hur drevs kranen?

För att få den stora kranen att fungera utvecklades och ritades en snillrik kontruktion. Inne i kranen placerades stora gångspel. Med gemensam kraft kunde då 96 (!) varvsarbetare få fart på kranhuvudet och lyfta skeppens master. Kranens huvud var emellertid fast och kunde inte svängas eller dras åt något håll.

Uppmätningsritning av mastkranen, upprättad 1870. Marinmuseum/Statens maritima och transporthistoriska museer. Public domain mark (CC pdm)
Uppmätningsritning av mastkranen, upprättad 1870. Marinmuseum/Statens maritima och transporthistoriska museer. Public domain mark (CC pdm)
Design till mastkran att anlägga vid de nya dockorna i Karlskrona. Marinmusem/Statens maritima och transporthistoriska museer. Public domain mark (CC pdm)
Design till mastkran att anlägga vid de nya dockorna i Karlskrona. Marinuseum/Statens maritima och transporthistoriska museer. Public domain mark (CC pdm)

Mastkranen ersätts

Nya mastkranen på Karlskronavarvet. Lennart Bergqvist. Marinmuseum/Statens maritima och transporthistoriska museer. Attribution (CC BY)

Mastkranen gjorde god tjänst under lång tid på örlogsvarvet. År 1870 fanns emellertid en ersättare på plats, varför den mastkran som Lidströmer ritat nu kallas gamla mastkranen. Ersättaren revs 1958 och ersattes av en då modern fransk kran, så gamla mastkranen är den enda mastkran som nu finns kvar.

Mastkranen idag

Den gamla mastkranen har inte rivits och är numera byggnadsminnesskyddad. Den är dessutom en del av världsarvet örlogsstaden Karlskrona. Sedan mastkranen slutade användas som kran har den fungerat som verktygsförråd för varvsarbetarna. Idag finns ett inrett konferensrum i den gamla kranen. Konferensrummet används bland annat när varvet skriver kontrakt med olika affärspartners.

Kontraktskrivning av KBV 301 i mastkranen. Bilden från KV-nytt. Lennart Bergqvist. Marinmuseum/Statens maritima och transporthistoriska museer. Attribution (CC BY)

Den gamla mastkranen är också ett landmärke och en symbol för staden Karlskrona och dyker upp allt som oftast upp avbildad på olika ställen. Den har också varit ett populärt motiv för diverse målare och konstnärer. Att den är bevarad känns bra, platsen hade säkert kunnat användas av varvet men inte kan man riva en sådan symbol.

Share to