• Ett 96 meter långt rött ekvirkesskjul med tak uppburet av kolonner.
    (Erkännande, dela lika (CC BY-SA))

Slitaget

Ett 96 meter långt rött ekvirkesskjul med tak uppburet av kolonner.

Share to