Postmuseum samlar, vårdar och visar svenska postens historia. Museet grundades 1906. I samlingarna finns föremål, frimärken, fotografier, arkivmaterial och böcker.

Om Postmuseum

Postmuseum ligger i Gamla stan i Stockholm och är ett museum som skildrar postens historia från dess grundande 1636 fram till nutid. Museet ligger i ett vackert kulturhus med anor från 1600-talet. Det köptes av Posten år 1720 och inrymde fram till 1869 Stockholms enda postkontor. År 1906 invigdes Postmuseum.

Postmuseums samlingar omfattar posthistoriska föremål, dokument, fotografier, försändelser och inte minst frimärken. Samlingarna består av cirka 18 000 föremål som anknyter till Posten och dess historia. I arkivet bevaras över 300 000 dokument och bilder från svensk posthistoria. Till dokumenten räknas till exempel kartor, ritningar, brev, stämplar, affischer och vykort. De filatelistiska samlingarna omfattar ungefär 4 miljoner frimärken och 90 000 försändelser samt förlagor och tryckprover till svenska frimärken.

Här på Digitaltmuseum.se finns information om objekt ur samlingarna. Databasen utvecklas och fylls ständigt på. Föremål och fotografier har katalogiserats under lång tid och av många olika personer. Det gör att mängden information och kvaliteten på de uppgifter som finns är mycket varierande. Det kan också finnas formuleringar som inte anses acceptabla i dag men som har tagits med för att visa hur objekten beskrevs vid tiden för förvärvet.

Visit us

Share to