Enköpings museum berättar om kommunens kulturhistoria från stenålder till nästan nutid.

Om Enköpings museum

Enköpings museum är ett kulturhistoriskt museum i kommunal regi beläget på Rådhusgatan 3 i Enköping. På museet berättar vi om traktens historia, från stenålder till nutid. I byggnaden finns både permanenta och tillfälliga utställningar på olika teman.

I museets samlingar finns mer än 40 000 föremål, många av dem förvaras i museets föremålsarkiv. Alla föremål fotograferas och registreras i museets föremålsdatabas. Många av museets föremål, och bilder ur vårt fotografiska arkiv publiceras löpande här på Digitalt Museum. Har du frågor angående våra föremål och bilder får du gärna maila de till oss på museum@enkoping.se

Visit us

Share to