Kulturparken Småland är ett gemensamt namn för det småländska kulturarvet. Vi förenar kulturella mötesplatser och arbetar för att visa, utforska och samla Smålands kulturhistoria i dåtid, nutid och framtid.

Om Kulturparken Småland

Kulturparken Småland är ett aktiebolag som ägs av Region Kronoberg och Växjö kommun. Kulturparken Småland samordnar kulturarvsfrågorna i Kronobergs län och i verksamheten ingår besöksmålen:

• Smålands museum

• Sveriges glasmuseum

• Utvandrarnas hus

• Hjärtenholms lantbruksmuseum

• Kulturarvscentrum Småland

• Kronobergsarkivet

• Ångaren Thor

Kulturparken Småland arbetar med samlingar, arkiv, publik verksamhet och kulturmiljöfrågor. Våra samlingar omfattar bildkonst, etnologi, foto, glas, arkeologi, textil, kuriosa, naturalier, mynt samt folkrörelsesamlingar, skol- och pedagogiksamlingar. Främst med anknytning till Kronobergs län.

Samlingarna har katalogiserats under lång tid och av många olika medarbetare. Informationens kvalitet kan därför variera. Kontakta gärna Kulturparken Småland på samlingarna@kulturparkensmaland.se om du har frågor, hittar felaktigheter eller vill komplettera informationen.

Visit us

Share to