Arsenalen är Skandinaviens största militärfordonsmuseum, ett museum fyllt av fordon, både på band och hjul, från början av 1900-talet till dagens moderna maskiner. I basutställningen med ett 70-tal fordon från 1920-2000 talet visas tekniken och den militärhistoriska utvecklingen. Ta del av miljöer, berättelser, fakta och människoöden från dessa århundraden. Museet förvaltar även ett omfattande bildarkiv från det numera nedlagda Södermanlands regemente.

News

67 new objects last 30 days

About Arsenalen

Arsenalen är Skandinaviens största museum i sitt slag, ett museum fyllt av fordon, både på band och hjul, från början av 1900-talet till dagens moderna maskiner. I basutställningen med ett 70-tal fordon från 1920 till 2000-talet visas tekniken och den militärhistoriska utvecklingen. Ta del av miljöer, berättelser, fakta och människoöden från dessa århundraden. Museet förvaltar även ett omfattande bildarkiv från det numera nedlagda Södermanlands regemente.

Arsenalen is a part of

You'll find us here

Share to