Sveriges militärhistoriska arv är ett nätverk bestående av museer och besöksmål med militär inriktning spridda över hela landet.

Om Sveriges militärhistoriska arv

Sveriges militärhistoriska arv är ett nätverk bestående av statliga och statligt stödda museer. Statens försvarshistoriska museer och Statens maritima och transporthistoriska museer leder och stöder det gemensamma nätverket. Museerna är spridda över hela landet, från Abisko i norr till Kristianstad i söder. Många av museerna har en specialinriktning, till exempel artilleri, sjöstridskrafter, stridsfordon, flyg eller infanteri. Andra visar upp fasta anläggningar som fästningar, kustbatterier eller berghangarer. Huvuddelen behandlar Sveriges försvar under ”kalla-krigsepoken”. Ett mindre antal är inriktade på äldre tider. På de olika museerna finns samlingar ur vårt gemensamma militärhistoriska kulturarv. En del av samlingarna är lån eller depositioner från Armémuseum, Flygvapenmuseum och Marinmuseum. På så vis blir de statliga museernas samlingar synliga ute i landet. Om Du som besökare på webben skulle upptäcka några felaktigheter, eller har möjlighet att komplettera databasen med ny information är vi väldigt tacksamma om Du hör av dig till oss på följande adress: info@sfhm.se

Läs mer om nätverket Sveriges militärhistoriska arv på www.smha.se

Our departments

Visit us

Share to