Enköpings museum berättar om kommunens kulturhistoria från stenålder till nästan nutid.

Aktuellt

Nya objekt

Om Enköpings museum

Enköpings museum är ett kulturhistoriskt museum i kommunal regi beläget på Rådhusgatan 3 i Enköping. På museet berättar vi om traktens historia, från stenålder till nutid. I byggnaden finns både permanenta och tillfälliga utställningar på olika teman.

I museets samlingar finns mer än 20 000 föremål, många av dem i museets föremålsarkiv. Alla föremål fotograferas och registreras i museets föremålsdatabas. Många av museets föremål, och bilder ur vårt fotografiska arkiv publiceras löpande här på Digitalt Museum.

Share to