Hemslöjdens samlingar består av föremål och bilder som landets hemslöjdsföreningar samlat de senaste hundra åren. Samlingen speglar såväl hemslöjdsföreningarnas egen produktion som traditionell slöjd. Hemslöjdens samlingar är ett samarbete mellan Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund och dess medlemsföreningar, samt Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Visit us

Share to