Kalmar läns museum är ett museum med hela Kalmar län som arbetsfält. Genom en 150-årig verksamhet med insamling och kunskapsuppbyggnad kring vår kulturhistoria finns en spännande samling att ta del av.

Om Kalmar läns museum

Kalmar läns museum är ett museum med hela Kalmar län som arbetsfält. Genom en 150-årig verksamhet med insamling och kunskapsuppbyggnad kring vår kulturhistoria finns en spännande samling att ta del av.

Föremålssamlingarna

Kalmar läns museum är ett museum med kulturhistoriska samlingar. Föremålen dateras från äldre stenålder till modern tid. Museet har sitt ursprung i Kalmar Fornminnesförening som grundades 1871. Allt sedan starten har Kalmar län varit vårt arbetsfält. Fornminnesföreningen lade grunden till insamlingsverksamheten framför allt genom att ta emot flera stora arkeologiska samlingar och samlingar av kyrklig konst. Efterhand samlades också företrädesvis dräkt och textilier, sjöfart, jordbruk, fiske, handel, hantverk, militära föremål samt föremål som tillhörde hemmet, både allmoge och högre stånd.

Museets samlingar avspeglar främst det liv som levts och de verksamheter som varit av betydelse för länet. Sedan 1980-talet har marinarkeologiska föremål tillkommit genom undersökningarna av regalskeppet Kronans vrakplats samt föremål med anknytning till konstnärinnan Jenny Nyström som testamenterade sin kvarlåtenskap till museet. I samlingarna ingår idag uppskattningsvis en miljon föremål.

Föremålssamlingarna görs tillgängliga på DigitaltMuseum allteftersom föremålen inventeras och fotograferas. Du kan dagligen ta del av nypublicerade föremål.

Fotosamlingen

Kalmar läns museum har även en mycket stor samling fotografier. Det finns gamla positiva bilder, det finns glasplåtar, gamla negativ och diabilder. Vi har bilder från hela länet; bilder på alla typer av motiv, från porträttbilder till arbetsbilder. Denna skatt har tidigare varit tillgänglig genom besök på museet. Vid millennieskiftet fick vi möjlighet att börja digitalisera samlingen. Till dags dato har drygt 90 000 bilder skannats och beskrivits.

Då vi under 2016 konverterade hela samlingen från ett annat datasystem följde de felaktigheter som finns med. Vi arbetar aktivt med att höja kvalitén på informationen men vi har valt att publicera alla bilder på DigitaltMuseum då vi anser det viktigt att de över huvud taget är tillgängliga.

Kalmar läns museum på DigitaltMuseum

DigitaltMuseum är för museet ett verktyg att tillgängliggöra samlingarna och nå ut till vår publik. Du som användare kan upptäcka nya föremål och fotografier oavsett om du befinner dig i Kalmar län eller på andra sidan jordklotet.

Länsmuseet har under många år arbetat med digitalisering och arbetar långsiktigt med att tillgängliggöra samlingarna. Katalogiseringsarbetet har pågått under museets 150-åriga historia och det har bedrivits på olika sätt och av många olika personer, vilket gör att omfattningen av information och kvalitén på de uppgifter som finns är varierande.

Om du som användare av DigitaltMuseum upptäcker felaktigheter eller har kompletterande uppgifter kring något föremål eller fotografi är vi tacksamma om du hör av dig till oss via kommentarsfunktionen på varje objektssida eller på samlingarna@kalmarlansmuseum.se

Länsmuseets bilder kan beställas via länken ”Beställ bild” på respektive fotografi eller föremåls objektsida. Leveranstiden kan vara upp till en vecka. Alla föremålsbilder kan inte användas för publicering eftersom en del endast är avsedda som dokumentationsbilder och en del av fotografierna har annan rättighetsinnehavare än museet. Prisexempel för privatperson: 300 kr/bild inkl. moms (digital fil som håller för tryck i A4, engångsanvändning. Gäller redan publicerade bilder).

Visit us

Share to