Landskrona museum är ett kulturhistoriskt museum. Samlingarna innehåller föremål, konst, foton och uppteckningar kring människors liv och arbete i Landskrona. Museet ligger vid Rådhustorget, i en militär kasern från 1750-talet.

Samlingarna

Konstsamlingen består av drygt 3700 verk. I föremålssamlingen finns 35 000 föremål med anknytning till Landskrona. Tillsammans med de cirka 700 000 bilder som finns i bildarkivet, andra dokument och arkivalier berättar de om Landskronas historia.

FÖREMÅL. Landskrona museums föremålssamling består till största delen av föremål med koppling till personer och verksamheter i Landskrona kommun. I samlingen ingår bl.a. unikt flyghistoriskt material med anknytning till Enoch Thulins Aeroplanfabrik, föremål från andra företag i Landskrona, hantverksföremål, möbler, kläder, leksaker, husgeråd, byggnadsdetaljer med mera.

FOTO. Fotosamlingen skildrar Landskrona ur både ett samtida och ett historiskt perspektiv med porträtt, stadsvyer, byggnader, arbetsliv, fritid mm. En stor del av samlingen utgörs av fotografen Anders Hildings livsverk. Han arbetade 1954 till 1992 som pressfotograf i Landskrona. Grunden till bildarkivet på Landskrona museum är 166 fotografier av fotografen Emil Ragnar Borg Mesch. Museets äldsta fotografier är huvudsakligen porträtt från senare delen av 1800-talet. 1900-talets första decennier är ganska väl representerade, bl.a. genom glasplåtar från fotograferna Carl Christersson och Anton Hagman, med tonvikt på bebyggelse. Det finns även en del äldre Landskronafilmer och den lokala TV-stationen Landskrona Visions arkiv.

ARKIV. Landskrona museums arkiv innehåller intervjuer, uppteckningar och olika handlingar rörande bland annat personer och företag i Landskrona. I arkivet ingår även Landskronalitteratur, Skånska Teaterns arkiv, samt en privatpersons samling om Siw Malmqvist.

KONST. Landskrona museums konstsamling består av verk i olika material och tekniker, tyngdpunkten ligger på konst med lokal anknytning, I samlingen finns även tre stora donationer från Oscar och Augusta Höckert, Nell Walden och Carl Fredrik Reuterswärd. I den Höckerska donationen finns verk från svenskt måleri under första halvan av 1900-talet såsom Isaac Grünewald, Einar Jolin, Hugo Carlberg och Svante Berg. Samlingen från Nell Walden innehåller bl.a. verk av Nell Walden, Johannes Itten, Oscar Kokoschka, Der Sturm-konstnärer samt verk från 1950-70 talen från bl.a. Schweiz och Tyskland. Nell Walden-samlingen innehåller också etnografiskt material, religiös konst, brev, föremål, möbler, foto och kläder. Donationen från Carl Fredrik Reuterswärd visar konst med tema Non Violence i måleri, skulptur och grafik. Verken publiceras med licens från Bildupphovsrätt i Sverige och publicering fylls på allteftersom.

REKLAM. På Landskrona museum finns en samling med svensk reklam och grafisk design. Denna samling kommer att få en separat sida på Digitalt Museum hösten 2021. För mer information om Reklamarkivet se Landskrona museums hemsida. För frågor kring samlingen kontakta reklam@landskrona.se.

Artiklar

Nya objekt

Arbetet med samlingarna

Arbetet med samlingarna är en ständigt pågående process. Vi för fortlöpande över befintliga pappersbaserade arkivalier till digitalt format. Fotosamlingen digitaliseras och föremål och konst fotograferas och registreras. Uppgifterna i de gamla arkiven är inte alltid kompletta och vi arbetar ständigt med att fördjupa kunskapen om samlingarna.

Samlingarna har katalogiserats och digitaliserats under många år och av olika personer. Omfattningen av information och dess kvalitet kan därför vara mycket varierande. En del fotografier i samlingarna har ännu inte skannats i hög kvalitet, dessa skannas om vid behov eller vid förfrågan. Om du kan tillföra ytterligare information eller upptäcker felaktigheter om något objekt är du varmt välkommen att kontakta oss. Antingen under kommentarer i aktuell bildpost, eller direkt via epost på minnesbanken@landskrona.se.

Om museet

Byggnaden som idag utgör Landskrona museum uppfördes som en kasern mellan åren 1751-60. Den byggdes efter ritningar av Carl Hårleman, kung Adolf Fredriks arkitekt. Kasernen ingick i den befästningsplan som påbörjades 1749 och som bland annat innebar att staden skulle flyttas ut mot hamnrännan. Ny mark skulle utvinnas ur havet och ett nytt citadell skulle anläggas. Planen genomfördes bara delvis, bland annat byggdes bara en av sex planerade kaserner. Olika militära truppförband avlöste därefter varandra i Landskrona.

1933 köpte Landskrona stad kasernen. Under flera år inrymdes olika föreningars verksamheter där. 1934 flyttade Landskrona museum in i de övre våningarna och har sedan 1976 verksamhet i hela byggnaden. Adolf Fredriks Kasern är idag förklarad som Byggnadsminne.

Landskrona museum is a part of

Share to