Kulturförvaltningen i Landskrona stad förvaltar ett flertal samlingar. Under avdelningen Lära finns konst, foto, föremål, reklam och arkivalier. En del av samlingarna är kopplade till den lokala historien medan andra är av nationell karaktär.

**Kulturförvaltningen i Landskrona är uppdelad i fyra olika avdelningar: Bibliotek, Lära, Uppleva samt Stab & Utveckling. Avdelningen Lära består av Landskrona museum och Konsthall, Kulturskolan, Landskrona Foto samt Rothoffs museikoloni. **

Landskrona museum är ett av landets största stadsmuseer med ett stort utbud av fasta och tillfälliga utställningar. Avdelningen ansvarar för vård av museets samlingar, utställningsverksamhet på Landskrona museum och Landskrona konsthall, arkiv, kulturmiljövård, museipedagogisk verksamhet, Rothoffska museikolonin och programverksamhet.

På Landskrona museum finns även Sveriges arkiv för reklam och grafisk design, här förvaltas en unik samling reklamhistoriskt material under det mer allmänna namnet Reklamarkivet. Reklam är en viktig del av vår tids visuella kultur och museet arbetar med att tillgängliggöra detta kulturhistoriska material samt bevara och vårda det för framtiden.

Landskrona Foto är samlingsnamnet för ett centrum för den fotografiska bilden som spänner över områden som utställningar, evenemang, fotohistoria, fotoboken, residensverksamhet och samlingar. Den internationellt erkända Landskrona Foto Festival hålls vartannat år.

Här på Digitalt Museum kan ni söka i samlingarna på Landskrona museum. Framöver kommer även samlingarna från Reklamarkivet samt Landskrona Foto finnas tillgängliga.

Our departments

Visit us

Share to