Nordiska museets kulturhistoriska samlingar speglar människors liv i Sverige och Norden, från Gustav Vasas tid till nutid. I samlingarna finns cirka 1,5 miljon föremål, de flesta med beskrivningar om vem som använt det, var, hur och när. Sex miljoner fotografier och tusentals berättelser, brev, uppteckningar, dagböcker och folkminnen. Ett stort och långsiktigt arbete pågår för att digitalisera och göra materialet tillgängligt för dig.

Om Nordiska museets samlingar på DigitaltMuseum

Här på Digitaltmuseum.se publiceras information om objekt som registreras i vår databas. Databasen utvecklas och fylls ständigt på. Föremål och fotografier har katalogiserats under mer än 140 år och av många olika personer vilket gör att mängden information och kvaliteten på de uppgifter som finns är mycket varierande. Det kan också finnas formuleringar som inte anses acceptabla i dag men som har tagits med för att visa hur objekten beskrevs vid tiden för förvärvet.

Om du vill söka du på ett identifikationsnummer till ett av Nordiska museets objekt; skriv numret i sjusiffrigt format. Om det har färre siffror fyller du på med nollor i början tills det blir sju. Inled med NM. om det gäller ett föremål och NMA. om det gäller ett fotografi ur samlingarna. Exempel: identifikationsnumret är 12345:

• Skriv in NM.0012345 om det gäller ett föremål

• Skriv in NMA.0012345 om det gäller ett fotografi

Du ansvarar för att följa licensen när du laddar hem och använder en bild. Nordiska museet publicerar objekt med bild under Creative Commons-licenser, vilka kan variera av upphovsrättsliga skäl. Samtliga bilder får användas för privat bruk, för övrig användning se licensieringen i anslutning till bilden. Vi kan för närvarande endast tillhandahålla de upplösningar och format som är direkt nedladdningsbara från objektssidan på Digitaltmuseum.

Alla objekt finns inte registrerade i Digitaltmuseum. Digitaltmuseum visar därför t.ex. inte hela bredden av Nordiska museets nutida insamling. Objekt med känsligt innehåll eller med uppgifter som kan äventyra enskilda personers integritet är inte publicerade av etiska skäl i enlighet med rådande dataskyddslagstiftning. Du kan dock få mer information om uteslutna föremål via kontakt med Nordiska museet, så länge de inte är helt sekretessbelagda. Läs mer om hur Nordiska museet hanterar personuppgifter på museets hemsida: https://www.nordiskamuseet.se/integritetspolicy

Hör gärna av dig om du har ny information eller har upptäckt felaktigheter om ett objekt via digitaltmuseum@nordiskamuseet.se

Har du frågor? Om du har ytterligare funderingar, vill utöva dina rättigheter enligt museets integritetspolicy eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter, är du varmt välkommen att skicka e-post till: dataskydd@nordiskamuseet.se

Visit us

Share to