Skansen är ett friluftsmuseum med kulturhistoriska miljöer som berättar om människors livsvillkor i Sverige från 1700-talet och framåt. Byggnader, föremål, djur och kulturlandskap bjuder in till ett möte mellan människor, nutid och historia.

Om Skansen

Skansen grundades 1891 av Arthur Hazelius. Han ville med friluftsmuseet Skansen visa hur människor bott, levt och verkat i olika delar av Sverige under äldre tid. På Skansen samlades byggnader, föremål, växter och djur från norr till söder. Under årens lopp har cirka 150 kulturhistoriska byggnader flyttats hit. Tillsammans med föremålen och kulturlandskapen bildas ett femtiotal kulturhistoriska miljöer som bjuder in till ett möte mellan människor, nutid och historia.

När vi idag skapar nya kulturhistoriska miljöer eller när befintliga miljöer förnyas, utgår arbetet ifrån vilka berättelser Skansen vill förmedla. I centrum för berättandet står människor som levde och verkade i den tid vi visar.

I de kulturhistoriska miljöerna finns en blandning av äldre och nytillverkade föremål som stöd till det museipedagogiska arbetet. Vid nytillverkning används ofta äldre förlagor och hantverkstekniker. Kulturarvet på Skansen är omfattande och består av många varierande delar. Skansen har idag påbörjat ett stort och långsiktigt arbete med att digitalisera och tillgängliggöra de kulturhistoriska miljöerna. Vi hoppas att digitalisering möjliggör ytterligare en dimension av mötet mellan människor, nutid och historia.

Databasen med uppgifter om Skansens samlingar har skapats under en lång tid och av många olika personer. Det gör att mängden information och kvaliteten på de uppgifter som finns är varierande. Om du som besökare på Digitalt Museum har möjlighet att komplettera vår databas med ny information, eller om du upptäcker några felaktigheter är du välkommen att höra av dig till oss på följande adress:samlingarna@skansen.se

Visit us

  • Address Djurgårdsslätten 49-51, 115 21 Stockholms kommun, Sverige
  • Phone 08-442 82 09
  • Homepage https://www.skansen.se

Share to