Ett nationellt museum med ansvar för kriminalvårdens kulturarv, i två fängelser mitt i centrala Gävle.

Om Sveriges Fängelsemuseum

Sveriges Fängelsemuseum har verksamhet och utställningar i två historiska fängelsebyggnader sida vid sida i centrala Gävle; Gävleborgs läns-& slotthäkte från år 1732 och Gävleborgs länscellfängelse i bruk 1847-1986.

Sveriges Fängelsemuseums inriktning är brottens och straffens historia, med särskilt fokus från och med 1700-talets början fram till i dag. Genom ett kriminalvårdshistoriskt perspektiv synliggör vi hur politiska, kulturella och socioekonomiska faktorer har präglat samhällets utformning i både dåtid och nutid. Med det historiska perspektivet sett utifrån ett mörkt kulturarv, skapar vi en plattform för reflektioner om brott och straff idag.

Vi är ett nationellt museum med ansvar för kriminalvårdens kulturarv och gör insamling och dokumentationer vid anstaltsnedläggelser. Vi har även ett stort antal samlingar från enskilda givare och då främst från före detta Kriminalvårdare som på eget initiativ samlat in och bevarat ett fängelses historia genom föremål, arkivmaterial och fotografier. Dessa accessioner går att söka på här.

Arbetet med inläggning av museets samlingar på Digitalt museum påbörjades i januari 2022 och kommer att publiceras fortlöpande. Först ut var den senaste större samlingen från Falufängelset som vi förvärvade 2021. I dagsläget har den nu utökats med samtliga förvärv mellan åren 2010-2022. Återstående accessioner att skriva in är från åren 2001-2009.

Kommentera gärna om det hittas några felaktigheter, eller om det finns ytterligare information och proveniens att tillföra ett enskilt objekt i våra samlingar.

Sveriges Fängelsemuseum is a part of

Share to