Ett nationellt museum med ansvar för kriminalvårdens kulturarv, i två fängelser mitt i centrala Gävle. Här kan du söka i vår samling av föremål.

Om Sveriges Fängelsemuseum

Sveriges Fängelsemuseum har verksamhet och utställningar i två historiska fängelsebyggnader sida vid sida i centrala Gävle; Gävleborgs läns-& slotthäkte från år 1732 och Gävleborgs länscellfängelse i bruk 1847-1986.

Sveriges Fängelsemuseums inriktning är brottens och straffens historia, med särskilt fokus från och med 1700-talets början fram till i dag. Genom ett kriminalvårdshistoriskt perspektiv synliggör vi hur politiska, kulturella och socioekonomiska faktorer har präglat samhällets utformning i både dåtid och nutid. Med det historiska perspektivet sett utifrån ett mörkt kulturarv, skapar vi en plattform för reflektioner om brott och straff idag.

Vi är ett nationellt museum med ansvar för kriminalvårdens kulturarv och gör insamling och dokumentationer vid anstaltsnedläggelser. Vi har även ett stort antal samlingar från enskilda givare och då främst från före detta Kriminalvårdare som på eget initiativ samlat in och bevarat ett fängelses historia genom föremål, arkivmaterial och fotografier. Dessa accessioner går att söka på här.

Arbetet med inläggning av museets samlingar i Primus och publicering i Digitalt museum påbörjades i januari 2022 och slutfördes i juni 2023. Först ut var den senaste större samlingen från Falufängelset som vi förvärvade 2021 och den senast registrerade är vår första accession från 2001, då vi som nybildad förening övertog ansvaret för det då amatörhistoriska Fängelsemuseet som byggts upp av Kriminalvårdsinspektören Birger Lindroos. Nu återstår kompletteringsarbete med inläggning av fördjupad historik, tidsangivelser och ämnesord med mera. När det arbetet är slutfört kommer våra bildsamlingar att börja publiceras.

Kommentera gärna om det hittas några felaktigheter, eller om det finns ytterligare information och proveniens att tillföra ett enskilt objekt i våra samlingar.

Visit us

Share to