Armémuseum ligger i centrala Stockholm och skildrar Sveriges historia från 1500-talet till nutid med fokus på hur människor har påverkats av krig och konflikter.

Om Armémuseum

I Armémuseums föremålssamlingar finns föremål som har använts inom armén; fanor, uniformer, vapen, medaljer och fordon, men också sjukvårdsutrustning, husgeråd och tält och mycket annat.

Upprinnelsen till Armémuseums samlingar är den historiska vapen- och modellsamling som sammanställdes när Kungliga Svea artilleriregemente flyttade ut ur sina förrådslokaler i Stora tyghuset (nuvarande Armémuseum) år 1877. I lokalerna öppnade 1879 Artillerimuseum och sedan dess har samlingarna växt till över 100 000 föremål. Innehållet spänner över allt från små uniformsknappar till kanoner och stridsledningssystem. Av den totala mängden föremål är omkring 75% från 1900-talet och resterande 25 % fördelar sig huvudsakligen över 16-, 17- och 1800-talen. Bland de äldre föremålen finns trofésamlingen som består av fanor, standar, musikinstrument och andra sorters föremål som har tagits på slagfälten under Sveriges krig med andra länder.

Föremålsdatabasen har skapats under lång tid och av många olika personer, vilket gör att mängden information och kvaliteten på de uppgifter som finns är varierande. Om du som besökare på DigitaltMuseum skulle upptäcka några felaktigheter, eller har möjlighet att komplettera databasen med ny information är du välkommen att höra av dig till oss på följande adress: digitaltmuseum@armemuseum.se

På Armémuseum finns också ett omfattande bildarkiv som vi kontinuerligt publicerar på DigitaltMuseum. Här finns bland annat många officersporträtt, gruppbilder och enskilda soldaters fotoalbum. Om du har några frågor rörande bildarkivet är du välkommen att höra av dig till oss på följande adress: arkiv@armemuseum.se

Visit us

Share to