Bild Linköping- Linköpings historia i bilder!

Fotografier från slutet av 1800-talet fram till idag. Här finns bilder från både proffsfotografer och privatpersoner. Motiven är varierande och visar Linköpings stads fantastiska utveckling. Fokus ligger på samhällsmiljöer och människor i Linköpings vardag. Motiv av bebyggelse och dokumentärfotografi prioriteras före rena landskaps- och porträttbilder.

Bild Linköping är en del av Linköpings kommuns samlingar. På Digitalt museum finns även Friluftsmuseet Gamla Linköping och Linköpings stadsarkiv publicerade.

Om Bild Linköping

Linköpingsfotografier från slutet av 1800-talet fram till idag. Välkommen till Linköpings kommuns historiska bilddatabas, Bild Linköping. I bilddatabasen finns bilder från både professionella fotografer och privatpersoner. Motiven är varierande och visar Linköpings stads fantastiska utveckling. Fokus ligger på samhällsmiljöer och människor i Linköpings vardag, dokumentärfotografi prioriteras före rena landskaps- och porträttbilder. Detta för att tillgängliggöra staden Linköpings historia för dig. Bild Linköping är en del av Linköpings Konst & museer inom Linköpings kommun.

Vi följer de upphovsrättsliga lagar som gäller när vi publicerar. Om du ser att du finns med på en bild som du inte vill ska visas kan du ta kontakt med Bild Linköping, så tar vi bort bilden.

Har du bilder som skildrar Linköpings historia? Hör av dig till Bild Linköping! Vi lånar gärna in dina bilder och digitaliserar dem till databasen. Har du information om bilderna i databasen. Kontakta oss gärna! Om man vill lämna in bilder till oss, finns vi i Gamla Linköping.

Visit us

Share to