Dalarnas museum är länsmuseum i Dalarna, beläget i Falun. Vi samlar, vårdar, undersöker samt visar kulturhistoriska föremål och berättelser om hur människor i Dalarna levt, bott, nyttjat och rört sig i vårt landskap.

Dalarnas museums samlingar av föremål började byggas upp redan år 1862. I samlingarna finns både förhistoriska, historiska och nutida föremål. Ett urval finns utställda i de fasta utställningarna i museet men merparten är magasinerade. Naturligtvis finns en rik folkkonstsamling med sockenhantverk som dalmålningar, dalahästar, textilier och dräkter. Vi har även stora film-, bild- och ljudsamlingar samt arkeologiska fynd, samt konst. Dalarnas omfattande industrihistoria representeras av bland annat Hagströmsamlingen med gitarrer och dragspel.

Som länsmuseum vill vi genom vår verksamhet bidra till kunskap om och känsla för det förflutna, som gör skillnad för människor i nuet.

Om Dalarnas museum

Dalarnas museum är ett kulturhistoriskt museum som samlar, vårdar, undersöker och visar artefakter, berättelser och kulturmiljöer som beskriver hur människor i Dalarna har levt, bott, nyttjat och rört sig i vårt landskap.

Målsättningen för Dalarnas museum är att öka förståelsen för vad det innebär att vara människa. Målsättningen är vidare att bidra till kunskap om, och känsla för, det förflutna som gör skillnad för människor i nuet.

Samlandet är basen för museets kunskapsförmedling och samlingarna utgör en grundkälla till att utveckla vetande, vilket också är den primära meningen med de olika formerna av samlandet. Museet strävar efter att bygga kontext kring allt insamlat material, bestående av kunskap och andra spår av hur historien har utvecklat sig. Museets trovärdighet som bevarare av det insamlade är av central betydelse.

Dalarnas museum undersöker och fördjupar också kunskap om samlingarna och dess sammanhang genom forskningssamarbeten, seminarier, egen dokumentation samt i dialog med publiken och olika målgrupper för den publika verksamheten.

Genom att visa artefakter, berättelser och (kunskap om) kulturmiljöer i och från Dalarna sker en kunskapsöverföring och möjligheter till perspektiv som kan bidra till utvecklingen av samhället och det kulturella sammanhang och miljöer som dagens medborgare lever i.

En annan målsättning med att visa är att bidra till bevarande och vård av kulturmiljöer, till underhållning, till sublima känslor av historisk svindel eller till estetiska och andra upplevelser, något som kan medverka till ökat välmående och livskvalitet för de som vill.

Ett museum är en av få platser i samhället där tideräkning och tidsperspektiv kan tillåtas vara mer utdragna och där aktiviteterna kan vara mindre styrda av samtidens preferenser, förklaringar och begär än vad många andra platser eller organisationstyper normalt kännetecknas av. Som en följd av denna särprägel ämnar Dalarnas museum inte överge den rollen i ansträngningarna att visa och erbjuda fysiska och virtuella rum och medier för tolkningar och upplevelser av det som visas.

Visit us

Share to