Mitt på ”Ströget” (S:t Olofsgatan) i Falköping ligger Falbygdens museum, ett kommunalt museum med historisk – arkeologisk profil. Uppdraget består av att ta tillvara och tillgängliggöra Falbygdens rika kulturarv och särart. Förutom en spännande arkeologisk fyndförteckning förvaltar museet en rik kulturhistorisk samling samt ett omfattande bildarkiv. Museet invigdes 1961 som ett resultat av en samverkan mellan Falköpings kommun och Falbygdens forn- och hembygdsförening. Eldsjälar i forn- och hembygdsföreningen hade under flera årtionden kartlagt och samlat in föremål från Falbygden. I och med färdigställandet av den nya museibyggnaden fick föremålen nu en gemensam utställningslokal. Förutom utställningslokaler och magasin hyser museibyggnaden också ett arkiv som på begäran tillgängliggörs för exempelvis släktforskare. Utöver huvudbyggnaden på S:t Olofsgatan 23 har museet även tillgång till ett föremålsarkiv i en separat byggnad, där den kulturhistoriska samlingen förvaras och organiseras som ett visningsmagasin. Arbetet pågår med att färdigställa detta arkiv.

Verksamhet I museibyggnaden visas basutställningarna ”Forntid på Falbygden” (stenålder till vikingatid) samt ”…och tusen år till”( medeltid till 1800-tal). Utöver detta visas tillfälliga utställningar, ofta av lokalhistorisk – arkeologisk karaktär. Museets bedriver pedagogisk verksamhet för skolor och förskolor men också en öppen programverksamhet för målgruppen barn och unga på exempelvis skollov. Programverksamheten riktar sig även till andra målgrupper, då ofta på teman kopplade till utställningarna.

Digitalisering Arbetet med att digitalisera samlingarna har pågått under många år. Från att tidigare enbart publicerat delar av arkiven via den egna hemsidan, är vi nu glada över att bli en del av DigitalMuseum. Uppgifterna om objekten i vårt arkiv varierar vad gäller innehåll och kvalitet, främst beroende på att katalogiseringen utförts av flera olika personer under många år. Om du upptäcker felaktigheter eller kan tillföra information är du varmt välkommen att kontakta oss direkt.

Visit us

Share to