Rian i Falkenberg har verksamhet inom design, kulturhistoria och offentlig konst. Inom det kulturhistoriska området arbetar Rian med att bevara och tillgängliggöra lokalt kulturarv, med fokus på livet i staden från 1800-talet och framåt.

Fotografier och Föremål

Fotosamling

Rians fotodatabas spänner över många olika områden, och det finns ca 5000 bilder i samlingen. De foton som presenteras på Digitalt Museum visar Falkenberg med omvärld från slutet av 1800-talet fram till sent 1900-tal. Här finns foton över staden, personfoton och foton som skildrar särskilda händelser. Objekten har ett brett kulturhistoriskt innehåll inklusive turism, industri, handel och mer eller mindre kända personer. I samlingen finns både glasplåtar såväl som 36x24mm negativ.

Till fotosamlingen

Föremålssamling

Rian har en samling av ca 5000 kulturhistoriska föremål som sammantaget ger en rik bild av livet i Falkenberg förr. Huvuddelen av föremålen är bruksföremål från 1800-talet, men det finns även arkeologiskt och naturhistoriskt material. Många av föremålen är magasinerade, men delar av samlingen visas sommartid i Falkenbergs hembygdsmuseum. Arbete pågår att tillgängliggöra hela samlingen här på Digitalt Museum.

Till föremålssamlingen

Visit us

Share to