Göteborgs Naturhistoriska Museums fotosamling har nu cirka 20 000 inscannade fotografier. De äldsta är från slutet av 1800-talet med negativ av glasplåtar i olika storlekar fram till dagens digitala fotografier. Vi tar tacksamt emot kompletterande uppgifter.

Om Göteborgs Naturhistoriska Museum

Välkommen till den biologiska mångfaldens hus!

Naturhistoriska museet är Göteborgs äldsta museum. Det bildades 1833 med Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhällets naturaliesamlingar som grund. Museet flyttade 1923 från Ostindiska huset till en egen nyuppförd byggnad i Slottsskogen och fick 1981 en tillbyggnad med utställningslokaler och verkstäder.

Museets samlingar omfattar ca 10 miljoner djur som är placerade i flera magasin och där stora delar är digitaliserade. Den permanenta utställningen uppvisar ett brett urval av jordens fauna. I museets Valsal finns bland annat ett montage av en ung blåval på 17 meter och i Däggdjurssalen ståtar en stor afrikansk elefant. Museet har även en avdelning med fossil, fiskar, fåglar och insekter.

I anslutning till receptionen finns en trevlig butik och museet har även ett välbesökt café.

Den pedagogiska verksamheten är stor med upp till 1000 lektioner per år dessutom anordnas andra aktiviteter på alla skollov. Sedan 2003 ingår vi i Förvaltningen för kulturförvaltning, en natur-och kulturförvaltning i Västra Götalandsregionen.

Visit us

Share to