About the collection

Grenna Museum – Andréexpeditionen Polarcenter är ett museum med särskild inriktning på polarhistoria med bland annat S A Andrées Polarexpedition. Därutöver lokalhistoriska utställningar, friluftsmuseum och kvarnverksamhet i Röttle by.

Details

  • Owner of collection Grenna museum – Andréexpeditionen Polarcenter
  • Number of objects 24791

48 new objects last 7 days

Share to