Jönköpings läns museum är ett konst- och kulturhistoriskt museum med lokaler i centrala Jönköping. Museet drivs av Stiftelsen Jönköpings läns museum likaså Friluftsmuseet i Jönköpings stadspark.

Om Jönköpings läns museum

Jönköpings läns museum är ett konst- och kulturhistoriskt museum med lokaler i centrala Jönköping. Museet drivs av Stiftelsen Jönköpings läns museum som även driver Friluftsmuseet i Jönköpings stadspark.

Verksamheten
I museets byggnader finns förutom utställningar även arkiv, magasin, ett omfattande bildarkiv, en ateljé för målerikonservering och mycket annat. Vi är ca 40 anställda som arbetar med allt från föremålsvård till utställningar, arkeologi, målerikonservering, byggnadsvård och etnologiska dokumentationer. Vi har också verksamhet för länets skolor.

Stiftelsen
Stiftelsen Jönköpings läns museum bildades 22 juni 1977 av Jönköpings läns landsting, Jönköpings kommun samt Jönköpings läns hembygdsförbund. Stiftelsen ska bedriva museiverksamhet genom att förvalta och vårda de samlingar som ägs av stiftelsen och hålla dem tillgängliga för allmänheten. Som ansvarig för länsmuseiverksamheten ska stiftelsen bedriva och främja kulturmiljövård, museal verksamhet inom regionen och närstående kulturell verksamhet.

Uppdraget
I Jönköpings län finns kulturarv av olika slag. Alla är inte identifierade och nya tillkommer. Därför vill vi utföra vårt uppdrag; att tillgängliggöra och levandegöra kulturarv i länet, tillsammans med länets invånare.

Jönköpings läns museum på DigitaltMuseum
Efter flera års arbete med att digitalisera museets samling är vi nu stolta över att kunna publicera materialet på DigitaltMuseum. Eftersom katalogiseringen av samlingen har pågått under mer än 100 år och av många olika personer kan uppgifterna om objekten variera. Men du är välkommen att kontakta oss om du hittar felaktigheter eller har kompletterande information.

Museet berättar mer om samlingarna i olika sociala medier. Adresser finns på www.jonkopingslansmuseum.se.

Visit us

Share to