Köpings museums samlingar speglar Köpingsbornas historia på landsbygd och i stad. Specialsamlingar finns, med tyngdpunkt på teknik, apotek, snickeri och musik. Museet har ett arkiv och en fotografisk samling från andra hälften av 1800-talet framåt.

Om Köpings museum

Köpings museum består av Stadsmuseet, Köpings Brandmuseum, Scheeles minne, Gammelgårdens Friluftmuseum och Café samt Nyströmska gården. På Stadsmuseet finns utställningar från forntid till nutid. Arkivet innehåller t ex Köpings hamns arkiv, samt KUJ bolags handlingar.

Visit us

Share to