Borås Konstmuseum är känt för sina nationella och internationella utställningar och profilerar sig på områdena samtidskonst och rörlig bild. Museet äger och förvaltar en stor konstsamling som omfattar verk från sent 1800-tal till samtida konst.

Borås Konstmuseum på Digitalt Museum

Här visas bilder och information om konstverk som ingår i Borås Konstmuseums samling. Konstmuseet samlar, vårdar och förvaltar Borås Stads konstsamling med verk från slutet av 1800-talet till idag. Samlingen uppgår till 5000 verk och innehåller allt från måleri, skulptur, teckning och grafik till installationer och rörlig bild.

Konstsamlingen grundades när Borås Konstmusei Vänner bildades 1943 med avsikt att köpa in konstverk till ett blivande konstmuseum. I väntan på en museibyggnad förvaltades konsten av Borås och Sjuhäradsbygdens konstförening. Under denna period förvärvades 3200 verk som sedermera kom att utgöra grunden till samlingen då den övergick i kommunal regi när Kulturhuset med museets lokaler stod klart 1975.

Samlingen har vuxit kontinuerligt genom åren med förvärv av samtida konst av lokal, regional och nationell karaktär samt genom donationer av äldre konst. Under 1990-talet och början av 2000-talet utmärker sig inköpen av rörlig bild som blir ett profilområde för Borås Konstmuseum.

Att digitalisera och fotografera Borås Konstmuseums samling för publicering på Digitalt Museum är ett pågående arbete. I samband med Borås Stads 400-årsjubileum 2020 släppte vi de första 400 konstverken. Publiceringen sker fortlöpande och vi lägger ut fler bilder efterhand.

Visit us

Share to