Välkommen till Linköpings stadsarkiv!

Här presenteras delar ur Linköpings stadsarkivs bildsamling. Fotografierna kommer från olika delar av Linköpings kommuns verksamheter och är från sent 1800-tal till början av 2000-talet, med tonvikt på fotografier från 1950 - 1980-talet.

Linköpings stadsarkivs bildsamling är en del av Linköpings kommuns samlingar. Här finns även Bild Linköping och Friluftsmuseet Gamla Linköping publicerade.

Linköpings stadsarkiv - historien om oss

Linköpings stadsarkiv startade våren 1965. Arkivet låg då i stadshuset.

Efter några år fick inte alla handlingar plats. Arkivlokalen hade blivit för liten. Nya arkivlokaler ritades och byggdes i det sociala nämndhus som uppfördes på Ågatan. Stadsarkivet, som nu kallades centralarkivet flyttade in 1970.

Under åren som gick fylldes arkivdepåerna på med nya handlingar och redan efter tio år började lokalerna på Ågatan att bli för trånga. I september 1996 fattade kommunstyrelsen beslut om att stadsarkivet skulle flyttas till Stifts- och landsbiblioteket på Östgötagatan. Biblioteket skulle därför byggas ut.

Nu blev det inte så. Strax efter det att beslutet var taget brann biblioteksbyggnaden ner.

I planeringen för det nya stadsbiblioteket fanns även lokaler för det nya stadsarkivet med. I januari 2000 stod huset klart och stadsarkivet flyttade in på Östgötagatan.

I dag har stadsarkivet flera tusen hyllmeter fyllda med handlingar från kommunens olika verksamheter. Det finns fotografier, byggnadsritningar, betyg, personalhandlingar och protokoll av alla de slag. Det finns material från fattigvården, barnavårdsnämnen och drätselkammarens protokoll och verifikationer. Det finns teaterprogram, knäckebrödsfabrik, friskolor, sportanläggningar och Linköpings stora stadsmodell.

Visit us

Share to