Stockholms läns museum är ett digitalt museum, men ibland dyker vi upp runt om i länet med utställningar, vandringar och visningar.

Vi berättar om spännande besöksmål, om länets konst och kulturhistoria. Om livet här igår och idag. Vi visar gamla och nya bilder. Tillsammans med länsinvånarna skapar vi innehållet. Vi ger också stöd till offentliga institutioner, näringsliv och privatpersoner i kulturmiljöfrågor.

Med kunskap om länets kulturhistoria, kulturmiljö och konst vill vi öka förståelsen för vår historia och samtid.

Vi är sedan 2021 en del av Region Stockholms kulturförvaltning och vi får stöd från Staten genom Kulturrådet.

Fotografisamlingar

Länsmuseets fotografisamlingar är en blandning av fotografier från olika tider. En stor del är fotografier som museets egna fotografer och antikvarier tagit. Bland dessa finns bilder som visar byggnader, fornlämningar och kulturhistoriska miljöer.

Den andra delen av samlingen består av äldre fotografier. Dessa är ofta gåvor från privatpersoner. Eller så har samlingar överförts från till exempel Länsstyrelsen i Stockholms län eller andra museer.

En tredje del av fotosamlingen är samlingen av vår tids fotografier. Det vill säga de bilder vi tar idag med mobiltelefoner och digitala kameror. Här kan alla själva välja vilka fotografier som ska vara del av museets samlingar genom att ladda upp dem på ”Samtidsbild”. Hjälp oss att dokumentera samtiden för framtiden! Du hittar allt om"Samtidsbild" på vår webbplats.

Det saknas bilder! Vi jobbar med att lägga in alla bilder men det tar ett tag. Tills det är klart hittar du bilderna här samlingar.stockholmslansmuseum.se Har du frågor mejla: lansmuseet.kultur@regionstockholm.se

Visit us

Share to